Nieuwe akoestische norm voor scholen in de maak

Binnenkort verschijnt er een nieuwe Belgische norm over de akoestische criteria voor schoolgebouwen. De nieuwe NBN S01-400-2:2012 is, na het publieke onderzoek doorstaan te hebben, onlangs formeel goedgekeurd en zal dus later dit jaar van kracht worden. De norm behandelt de verschillende aspecten van geluidsisolatie en lawaaibeheersing, specifiek voor schoolgebouwen.
Binnenkort verschijnt er een nieuwe Belgische norm over de akoestische criteria voor schoolgebouwen.  De nieuwe NBN S01-400-2:2012 is, na het publieke onderzoek doorstaan te hebben, onlangs formeel goedgekeurd en zal dus later dit jaar van kracht worden.  In de lastenboeken van de overheid worden de criteria die in de norm vermeld staan reeds enkele maanden verplicht opgelegd.

Verschillende aspecten van akoestisch comfort

In deze norm worden de criteria vastgelegd voor de akoestische uitvoeringskwaliteit van schoolgebouwen.  De verschillende aspecten van lawaaibeheersing en geluidsisolatie, die relevant zijn voor scholen, komen aan bod.  Zo vinden we richtlijnen terug voor de isolatie tegen lucht- en contactgeluid, isolatie van de gevels, bescherming tegen installatielawaai en beheersing van nagalm in klaslokalen.  Er wordt ook in vermeld dat in bepaalde gevallen een vrijstelling of afwijking op de criteria kan bekomen worden, met name bij renovaties.Nieuwe normen voor veranderende omstandigheden

Deze nieuwe norm is ontstaan uit een noodzaak om de bestaande regelgeving aan te passen aan de hedendaagse eisen qua akoestische kwaliteit en de huidige geluidsbelasting, welke veel zwaarder is dan drie decennia geleden.  Daarnaast is er vandaag dankzij binnen- en buitenlands onderzoek ook veel meer kennis beschikbaar over de specifieke akoestische noden van schoolgebouwen.

Verder was er ook de vraag vanuit Europa om de prestaties uit te drukken in de Europees geharmoniseerde grootheden met de daaraan gekoppelde uniforme evaluatieprocedures.  De criteria in de nieuwe norm vervangen dan ook de criteria in twee bestaande normen, nl. NBN S01-400:1977 (Kriteria van de akoestische isolatie) en NBN S01-401:1987 (Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek aan komfort in gebouwen te vermijden).  De bepalingen met betrekking tot woongebouwen uit deze oude normen zijn reeds in 2008 vervangen door NBN S01-400-1.  De overige gebouwtypes zullen in de toekomst opgenomen worden in nieuwe normen uit dezelfde reeks.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage