OPEN BRIEF. Aan de Voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten (Vincent Van Den Broecke)

Naar aanleiding van een persbericht van de Orde van Architecten over een eerlijke uurvergoeding voor stagiair-architecten kroop Vincent Van Den Broecke in de pen. Het resultaat: een open brief met de vraag om alsnog en op korte termijn actie te ondernemen.

Geachte Voorzitter,

Beste Jan,

 

Samen met vele andere collega’s heb ik mij afgelopen vrijdag in mijn koffie verslikt bij het lezen van het persbericht aangaande de vergoeding van stagiairs. Met name het standpunt dat de (financiële) omstandigheden waarin onze jongste collega’s vaak (moeten) werken een gedeelde verantwoordelijkheid zou zijn, doet bij velen de wenkbrauwen fronsen.

Architect-stagiairs zijn niet als “gewone” masters die na het behalen van hun universitair diploma vrank en vrij de markt betreden. Niet de starters die dankzij hun diploma en het tekort aan sterke profielen op de arbeidsmarkt zelf hun eisen kunnen stellen. Neen, voor Masters in de Architectuur volgt nog een wettelijk verplicht nummertje dat tussen hun diploma en de “vrije markt’ in staat, een verplicht nummertje onder toezicht van de Orde van Architecten en bij gratie van de goedkeuring door stagemeesters en stagecommissarissen. Bovendien binnen een financieel kader dat door de Orde van Architecten zelf -en niet door de spelregels van de vrije markt- wordt bepaald. Een minimale aanbeveling schreef je… in de praktijk weten we allemaal zeer goed dat dit al te vaak als een maximum wordt gehanteerd.

Oordelen dat stagiairs hun verloning dan maar beter moeten onderhandelen is toegeven dat de spelregels die de Orde van Architecten zelf voorschrijft niet accuraat genoeg zijn en minstens hiaten vertonen.

Dat brengt ons naadloos tot -wat mij betreft- het grootste probleem… namelijk de vanzelfsprekendheid waarmee stagiairs nog steeds in het zelfstandigenstatuut worden geduwd. Wanneer gaat er daar iets aan gebeuren? Ik keek voor het schrijven van deze open brief nog even het modelcontract op de website van de Orde van Architecten na… nog steeds enkel ruimte voor het invullen van een verloning per uur… en dus de facto onder het zelfstandigenstatuut. Begrijpe wie kan.

Als we onszelf als sector ernstig willen nemen, doen we allereerst iets aan het statuut van de stagiair zodat hij/zij na het behalen van dat felbevochten diploma op normale manier aan de slag kan. Een Orde van Architecten die zichzelf en haar leden ernstig neemt, zou hierin het voortouw moeten nemen.

Ik weet dat je mandaat als voorzitter op zijn laatste benen loopt doch er rest je mijn inziens nog voldoende tijd om die lapsus alsnog recht te zetten:

Pas dat modelcontract aan zodat het zelfstandigenstatuut minstens op het achterplan komt en het bediendenstatuut voor onze starters eerder norm dan uitzondering wordt. De Vlaamse Raad heeft hier nog 3 maanden tijd voor!

Agendeer het debat over de zin en de onzin van de stage zoals we die nu kennen alvast op de agenda van zowel de Vlaamse als de Nationale Raad zodat de stage binnen afzienbare tijd een positieve keuze in plaats van een verplicht nummer wordt.

Stuur een nieuw persbericht de wereld in. Een persbericht dat onze jongste collega’s geruststelt dat er hard aan hun toekomst zal gewerkt worden.

Laat ons weten wat de Orde van Architecten de laatste drie jaar heeft ondernomen om de stage en de positie van onze starters te verbeteren.

Ik hoop dat de huidige ploeg deze eindspurt nog even wil lopen. Er zullen er velen jullie dankbaar zijn.

 

Vincent Van Den Broecke is architect-bestuurder bij Blanco Architecten. Deze open brief verscheen eerder op LinkedIn.

Bron: LinkedIn
Deel dit artikel:
Onze partners