Opinie (Raf Verjans - MBConsult): …en wat brengt 2015 op het vlak van EPB ?

Sedert de invoering van de EPB-reglementering op 1 januari 2006, onderging de wetgeving vier belangrijke wijzigingen.  Deze wijzigingen gingen telkens gepaard met een verstrenging van de eisen.  Vanaf 1 januari 2015, en in aanloop naar de E30 van 2021, volgt er een nieuwe aanscherping. Raf Verjans, zaakvoerder van MBConsult, lijst de belangrijkste wijzigingen even voor u op. 

De ingrijpende energetische renovatie

De belangrijkste wijziging is de invoering van de term ‘ingrijpende energetische renovatie’.  Tot op heden waren de EPB-eisen voor renovatieprojecten beperkt tot het voldoende isoleren van nieuwe delen en het voorzien van ventilatietoevoer, wat meestal vertaald werd in raamroosters.  Het isoleren van een bestaand dak of het volledig inpakken van een bestaande gevel viel buiten de EPB-verplichtingen.  Voor veel projecten was dit een zegen, maar toch werd vaak de vraag gesteld of er geen methode bestond om deze vaak prijzige isolatie- en installatiewerken toch vertaald te zien in een performanter E-peil.  Om deze reden werd de term ‘ingrijpende energetische renovatie’  ingevoerd.  De definitie is van toepassing indien, gecumuleerd, aan volgende voorwaarden voldaan wordt :

 • De bestemming van het gebouw na renovatie is wonen, kantoor of school
 • Minstens 75% van de buitenschil wordt geïsoleerd
 • De volledige verwarmingsinstallatie wordt vervangen

Indien het project hieronder gecategoriseerd wordt, zijn de eisen de volgende :

 • Umax / Rmin-eisen voor de nieuwe schildelen (delen waarvan de draagstructuur wordt vervangen)
 • Umax / Rmin-eisen voor bepaalde na-geïsoleerde schildelen (bv navulling spouwmuur, buitenisolatie gevels, isolatie op of tussen dakspanten, …)
 • Een maximal E-peil van E90
 • Minimale ventilatievoorzieningen

De belangrijkste verandering is natuurlijk de invoering van de E-peilberekening voor dit type van projecten.  Indien dit maximale E-peil vergeleken wordt met de nieuwbouweisen die momenteel gelden, is het perfect haalbaar hieraan te voldoen.  Maar, naar analogie met nieuwbouw, zal het E-peil voor ingrijpende energetische renovaties ook een verstrengingspad volgen.  Dit waarschijnlijk met even grote gevolgen dan bij nieuwbouw momenteel het geval is.

 

De eenvoudige renovatie

Wanneer een renovatieproject niet als een ‘ingrijpende energetische renovatie’ beschouwd wordt, zullen bepaalde bestaande schildelen die geïsoleerd worden toch moeten voldoen aan een aantal eisen.  Zo zal de maximale U-waarde van nieuwe muren ook gelden voor wanden die langs de buitenzijde geïsoleerd worden.  Voor daken gebeurt hetzelfde waar tussen of op bestaande draagconstructies geïsoleerd wordt.  Voorzetwanden of gespoten PUR op een bestaande vloerplaat blijven dan weer vrijgesteld.

Wanneer er vervangingen of wijzigingen aan technische installatie uitgevoerd worden, dan moet dit gebeuren met aandacht voor de energieprestaties ervan :

 • Nieuwe verwarmingsketels moeten een minimaal installatierendement behalen
 • Nieuwe warmtepompen moeten een minimale seizoensprestatiefactor bezitten
 • Elektrische weerstandsverwarming is beperkt in toegestane te installeren vermogen
 • Productie sanitair warm water door elektriciteit is beperkt in vermogen
 • Circulatieleidingen moeten verplicht geïsoleerd worden
 • IJswatersystemen moeten een minimaal installatierendement behalen
 • In niet-residentiële gebouwen is het te installeren vermogen aan verlichting beperkt
 • Indien men een ventilatiesysteem D plaatst is men verplicht warmterecuperatie met een minimaal rendement te voorzien

 

De rol van de EPB-verslaggever

Waar de functie van EPB-verslaggever in het verleden vaak herleid werd tot louter een compliance-functie, is het tegenwoordig een vereiste om een doorgedreven samenwerking met de verslaggever aan te gaan.  Het ontwerp vroeg genoeg onder de EPB-loep houden is nodig om het, zonder een al te grote meerkost, toch te laten passen binnen de actuele eisen.  En niet alleen dat…  Vaak worden door het VEA verduidelijkingen en interpretaties gegeven op de eisen, die een grote impact kunnen hebben op het ontwerp.  Het bijhouden, verwerken en correct interpreteren vergt inzicht in de reglementering en van de berekeningsmethodes.  Een inzicht dat enkel verkregen kan worden door kennis en ervaring.

Bron: Raf Verjans - MBConsult

Deel dit artikel:

Onze partners