Oude kloosterschool in Oosterzele krijgt tweede leven als sociaal woonproject (Abscis Architecten)

189 jaar na het ontstaan van het IZOO (Instituut Zusters Onbevlekte Ontvangenis), een begrip in Oosterzele, is de plek klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis: de oude schoolgebouwen zijn getransformeerd tot 39  sociale appartementen gebouwd met polyvalente ruimte en een ondergrondse parking. De architectuur van de hand van Abscis Architecten refereert naar de kloostergeschiedenis.

De geschiedenis van IZOO begon in 1832. Het jaar waarin de Zusters Apostolinnen eigenaar werden van het klooster en ze verplicht werden een zondagsschool en een spinschool voor kansarme kinderen op te starten. Die onderwijsactiviteiten evolueerden met de jaren en de zusters beleven zich tot 2004 inzetten voor het onderwijs. Wanneer in 2004 de laatste zusters vertrokken en in 2010 de middelbare school sloot bleven de kloostergebouwen leeg achter. Vandaag blijft enkel de basisschool over.


Herbestemming van school tot woonproject

Om het aanbod aan betaalbare woongelegenheid te verhogen, herbestemt SHM Denderstreek waar mogelijk bestaande gebouwen of herbebouwt reeds bebouwde terreinen. Dat gebeurde ondertussen met een kantoorgebouw in Aalst, een klooster in Wichelen en in Geraardsbergen. En nu dus ook in Oosterzele waar de leegstaande IZOO-gebouwen getransformeerd zijn tot betaalbare en duurzame appartementen.

De geklasseerde gevel van het klooster en de kapel maken deel uit van het collectieve geheugen van Oosterzele en werden door de Abscis architecten met respect voor hun historische waarden gerestaureerd en geïntegreerd in het ontwerp. Bekaert Building Company nam de uitvoering van dit unieke project op zich.

Achter de kloostergevel wordt een nieuwbouw opgetrokken die dezelfde bouwdiepte, dakhelling en nokhoogte aanhoudt als het bestaande klooster. De nieuwbouw past zich zo in binnen het bestaande gabariet. Enkele transparante terrasjes tonen aan het dorp dat er achter deze gevel wel degelijk een nieuwe functie schuilgaat.

Ingetogen binnentuin

De nieuwbouw werd ontworpen als een aaneengesloten bebouwing in U-vorm. Deze vormt een nieuwe gevel als begrenzing van het park en creëert door diezelfde beweging een rustige ingetogen binnentuin in het gebouw. Een rondgang rond deze binnentuin bedient op elk niveau de verschillende appartementen. Het is een knipoog naar de oude kloostergang en maakt dat verschillende types van appartementen kunnen worden gerealiseerd. Zo zijn de appartementen achter de kloostergevel hoofdzakelijk gericht op het dorp, de appartementen in de achterbouw op het nieuw aan te leggen park, en de appartementen in het midden op de rustige binnentuin - waardoor ze een meer intiem karakter krijgen.

Ook voorziet het project in een ondergrondse parkeergarage met 44 staanplaatsen, bergingen en technische ruimtes. Alle appartementen voldoen aan de geldende normering qua comfort en energieverbruik en zijn voorzien van goede akoestische isolatie. Er werden ook groendaken voorzien.

NIEUW HOOFDSTUK

“Met de herbestemming en uitbreiding van de oorspronkelijke gebouwen breekt een nieuw hoofdstuk aan voor IZOO. De restauratie van de gevel en de gehele site zorgt ook in het straatbeeld voor een meerwaarde. Het extra groen op het binnenplein creëert een welkome plek voor bewoners en omwonenden. De nieuwe bewoners zullen zich dus weldra heel erg thuis voelen in het landelijke Oosterzele”, klinkt het bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

Bron: SHM Denderstreek + Abscis Architecten

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage