POLO architecten hertekent site Rabottorens

De Rabotsite heeft een facelift in 't vooruitzicht, de gekende Gentse woontorens gaan immers onder de sloophamer. In plaats daarvan komen er acht sociale appartementsgebouwen. Deze zullen  niet langer de skyline van Gent domineren zoals de Rabottorens, maar transformeren wel de omliggende buurt. Poponcini & Lootens architecten ontwierp de nieuwe appartementen terwijl landschapsarchitect Dirk Vandekerkhove de lijnen uitzette voor de groene zones. VK Engineering voerde de studies uit.

In de eerste fase worden er 226 sociale woningen, commerciële ruimtes en een wijkgezondheidscentrum opgericht. Het project kost 22,2 miljoen euro en is goed voor een oppervlakte van 19.000m² bovengronds en 4600m² ondergronds. Met een hernieuwde visie op het thema sociaal wonen willen de architecten dan ook de wijk opwaarderen naar een moderne samenleving waar de architectuur zorgt voor een aangename leefomgeving.Groen

Het project vormt dan ook één leesbaar geheel, binnen één duidelijke omtrek. Het plan is opgebouwd uit verschillende parallellopende stroken. De ontwerpers tekenden een visueel aantrekkelijk woonproject door variatie in hoogte en bouwdiepte te brengen. Knikken in de stroken geven het geheel een moderne uitstraling. Het gebouw grenst enerzijds aan de drukte van de Opgeëistenlaan en langs de andere kant aan de rust van een groene ruimte.

De groene buitenruimte geeft uit op de openbare ruimte die rondom de site heraangelegd wordt. Landschapsarchitect Dirk vandekerkhove werkt hiervoor samen met POLO-architecten. De groene as van het Rabotpark is voortgezet in een publiek plein. Dit plein heeft afwisselende waterpartijen en groenzones. Een gebouw met gemeenschapsvoorzieningen heeft een centrale plek in het plan. Een energie-optimalisatiestudie wordt intu!ssen uitgevoerd. Deze onderzoekt de meest efficiënte werkwijze van bouwschilmaatregelen, ventilatie en energietechnieken.


Dynamiek

Deze groene ruimtes zijn openbaar, waardoor niet enkel het complex, maar de hele wijk kan profiteren van de rustplekken. De stad hoopt door deze dynamiek nieuw leven in de 19de eeuwse wijk te blazen. De vernieuwde stedelijke typologie van het project, waar waardevolle eigenschappen van het gesloten bouwblok model gecombineerd zijn met typische kwaliteiten van een opengewerkt bouwblok moet dit realiseren.

Door het gebruik van herhalende elementen in de constructie van het gebouw is het mogelijk om een hoge mate van prefabcomponenten te gebruiken. Dit, samen met de eenvoudige vloerstructuren drukt de bouwkost aanzienlijk.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners