Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’ aan UGent

Een deskundige kent zijn vak, maar wanneer tussenkomst nodig is in een geschil zijn de technische vaardigheden waarover hij beschikt niet altijd voldoende om tot een deskundigenverslag te komen dat beantwoordt aan de verwachtingen van zijn opdrachtgevers. Een passende methodologie om tot een hoog gewaardeerd verslag te komen is hem immers nooit in zijn technische opleiding aangeboden. Het is deze leemte die het Instituut voor Permanente Vorming van de UGent wenst in te vullen, met lessen gaande van 13 november tot 14 mei.

Een deskundige kent zijn vak, maar wanneer tussenkomst nodig is in een geschil zijn de technische vaardigheden waarover hij beschikt niet altijd voldoende om tot een deskundigenverslag te komen dat beantwoordt aan de verwachtingen van zijn opdrachtgevers. Een passende methodologie om tot een hoog gewaardeerd verslag te komen is hem immers nooit in zijn technische opleiding aangeboden. Het is deze leemte die het Instituut voor Permanente Vorming van de UGent wenst in te vullen, met lessen gaande van 13 november tot 14 mei.
De ‘gerechtsdeskundige’ van morgen zal zijn wettelijk vereiste erkenning moeten verdienen. Zij die een bijkomende opleiding op academisch niveau gevolgd hebben, zullen ongetwijfeld in een betere positie staan. In dat verband betekent het Getuigschrift van postacademische opleiding van de Universiteit Gent, dat in het kader van deze opleiding kan worden bekomen, een onmiskenbare en onmisbare meerwaarde.


Doelpubliek

Technici en accountants:
Aannemers, accountants, architecten, landbouwkundigen, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ... die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld of wensen te worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.

Juristen en rechters:
Het niet vakgebonden karakter van de opleiding maakt deze lessenreeks ook zeer geschikt voor advocaten en rechters. Zij moeten vaak de waarde van een deskundigenonderzoek inschatten zonder zich te verdiepen in de vaktechnische aspecten.


Modules

Het geheel wordt verzorgd door wetenschappelijk coördinator prof. dr. ir. Jaak Christiaens, met behulp van diverse lesgevers.

Het staat vrij te deel te nemen aan de modules die u wilt, het is niet noodzakelijk het gehele pakket op te nemen.

U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan het examen over de modules 1, 2 en 7, alsook over twee vrij te kiezen modules (behalve de openings- en slotles).

- Openingsmodule: Ter kennismaking (13 november 2012)
- Module 1: Het juridisch en deontologisch kader (20 en 27 november 2012)
- Module 2: Psychologie voor de deskundige (4, 11 en 18 december 2012)
- Module 3: Meten en vaststellen (15, 22 en 29 januari 2013)
- Module 4: Verwerven van bijkomende informatie (5, 19 en 26 februari 2013)
- Module 5: Verwerken van gegevens (5, 12 en 19 maart 2013 )
- Module 6: Schadeberekening (26 maart, 16 en 23 april 2013)
- Module 7: Schriftelijke rapportering (30 april en 7 mei 2013 )
- Slotles: Rechterlijke boodschap (14 mei 2013 )

De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene redenen.


Streaming video

De mogelijkheid bestaat om de lessen via streaming video te volgen, behalve de openingsles, de les rond bedrijfseconomische schade en de slotles. Voor deze lessen dient men aanwezig te zijn in de IVPV leszaal. Dankzij de streaming video methodiek kunnen deelnemers zelf kiezen waar en wanneer ze de les bekijken. Een demo van deze methodiek kan u terugvinden op de onderaan gelinkte website. Deze methodiek wordt enkel en alleen aangeboden indien er voldoende interesse is.

 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage