PT Architecten ontwerpt wijkplein Cadix in Antwerpen

Antwerpen heeft het Brusselse bureau PT architecten gekozen als ontwerper voor het nieuwe wijkplein Cadix. Het groene plein zal de wijk middels een ponton met het water verbinden en wordt een ontmoetingsplaats voor de (toekomstige) buurtbewoners.
Antwerpen heeft een ontwerper gekozen voor het nieuwe wijkplein Cadix. De keuze ging uit naar het Brusselse bureau PT architecten. Het groene plein zal de wijk middels een ponton met het water verbinden en wordt een ontmoetingsplaats voor de (toekomstige) buurtbewoners. De start van de werken is gepland begin 2014.Cadix, zicht op ponton.
 


Winnend ontwerp van PT Architecten

De raad van bestuur van AG Stadsplanning Antwerpen heeft vandaag de opdracht gegund voor het ontwerp en de uitvoering van het wijkplein Cadix. Het Brusselse ontwerpbureau PT architecten zal deze opdracht met de technische ondersteuning van Grontmij Vlaanderen uitvoeren. Het ontwerpteam kwam als winnaar uit de bus nadat een Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester werd gevoerd. Vijf ontwerpteams kregen de opdracht een ontwerp uit te werken op basis van de projectdefinitie voor het nieuwe wijkplein. Bij de opmaak van dit document is sterk rekening gehouden met de wensen van de buurtbewoners. Zicht van dok.


Een nieuw plein voor de buurt 

Het wijkplein Cadix krijgt een centrale ligging en komt grotendeels te liggen op de parking van het voormalige douanegebouw. Het plein zal van de Napelsstraat tot aan de dokrand van het Kattendijkdok lopen, en wordt anderhalve keer zo groot als de Groenplaats. Het wijkplein ligt langs weerszijden van de Kattendijkdok-Oostkaai, waarover later een tram komt te rijden. Het wordt een ontmoetingsplaats voor de (toekomstige) buurtbewoners. Rondom het plein komen er buurtwinkels en horecazaken. De aanleg van het plein is één van de concrete stappen van de stad om van de Cadix-wijk een nieuwe woonwijk aan het water voor iedereen te maken.Cadix, luchtfoto.


Een helder ontwerp 

De jury was onder de indruk van de kwalitatieve ontwerpvisie van PT architecten, die de wensen van de bewoners duidelijke ter harte hebben genomen en een evenwichtig en helder ontwerp hebben aangereikt. Het ontwerp toont een zekere eenvoud, die het plein overzichtelijk en toegankelijk maakt. Het wijkplein Cadix wordt een mix van park en plein, waarbij beide in elkaar overlopen. Het park start aan de kant van de Napelsstraat en vormt het groene hart van de wijk. Aan de zijde van het Kattendijkdok is het een open plein met een grote publieke luifel. Als primeur voor de wijk wordt het water door middel van een ponton bereikbaar.Zicht naar het water.


Een plein met inspraak van de buurt 

Het ontwerpteam hecht samen met de stad veel belang aan de samenwerking met de buurtbewoners om de verdere invulling van het plein te verfijnen. Het ontwerpteam maakte een eigen analyse van de wijk op basis van veldwerk en interviews, en hield voldoende rekening met de opmerkingen die werden geformuleerd tijdens het participatietraject rond het nieuwe plein.Zicht brugje


In de loop van 2012 zal het ontwerp van PT architecten verder opgemaakt en goedgekeurd, worden en in 2013 worden de werken technisch en administratief voorbereid. De start van de werken is gepland begin 2014.

Visualisaties aangeleverd door PT Architecten.
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners