Renovatie van bedrijfsgebouwen absolute must om Kyoto-normen te halen (Deel 1)

In ons gebouwenpatrimonium vertegenwoordigen de nieuwe gebouwen slechts een kleine fractie en het zijn net de bestaande gebouwen die onnodig veel energie verslinden. Bildinx verzamelde Joël Melaerts (commercieel directeur nv Mathieu Gijbels), Jan Opdeweegh (studiebureau GHW) en architect Rik Van Com rond de tafel om te polsen hoe deze grootscheepse renovatiebeweging het best zou moeten aangepakt worden.
Om de Kyoto-normen te halen, zullen we niet alleen onze woningen maar zeker ook onze bedrijfsgebouwen energiezuiniger moeten bouwen. Maar wat met de bestaande gebouwen? In ons gebouwenpatrimonium vertegenwoordigen de nieuwe gebouwen immers slechts een kleine fractie en het zijn net de bestaande gebouwen die onnodig veel energie verslinden. Een grootscheepse renovatiebeweging dringt zich dus op en daar zijn ook de deelnemers van dit panelgesprek van overtuigd. Bildinx verzamelde Joël Melaerts (commercieel directeur nv Mathieu Gijbels en auteur van de renovatieblog blog.gijbels.be), Jan Opdeweegh (studiebureau GHW) en architect Rik Van Com rond de tafel om te polsen hoe dit het best zou moeten aangepakt worden.
Er zijn redenen genoeg om te renoveren, maar er is een belangrijke reden om het niet te doen: het budget. Houdt dat niet nog te veel bedrijfsleiders tegen?

Joël Melaerts: “Dat klopt, maar als je met alle aspecten rekening houdt, kan je alleen maar concluderen dat juist niet renoveren geld kost. Wie zijn bedrijfsgebouw niet regelmatig eens grondig aanpakt, gooit echt zijn geld weg. Ten eerste al door het energieverbruik. Veel bestaande gebouwen zijn slecht en niet luchtdicht geïsoleerd waardoor massa’s energie verloren gaat. Dat wordt verder nog in de hand gewerkt door achterhaalde technische installaties. Alleen al om het energieverbruik in te perken, is renoveren ene lust, maar dat is zeker niet de enige reden. Een grondige renovatie van je bedrijfsgebouw resulteert gegarandeerd in een omzetstijging. Tegenwoordig is namelijk niet alleen het merk belangrijk, maar ook de plaats waar men het merk gekocht heeft. Er wordt vaak wat schamper en sceptisch mee gelachen als ik vertel dat ze een hogere omzet zullen halen na de renovatie. Commerciële verkoperspraat, zie ik hen denken, maar achteraf krijg ik werkelijk zonder een enkele uitzondering te horen dat dit wel degelijk het geval is. Renoveren doe je verder ook voor je personeel. Het is van primordiaal belang dat ze zich goed in hun vel en in hun werkplek voelen en dat kan onmogelijk in een verouderd aftands gebouw.”


Het is dus slecht gesteld met de duurzaamheid van bestaande bedrijfsgebouwen. Is het moeilijk om via renovatie die situatie recht te zetten?

Joël: Het is belangrijk dat je tijdens de renovatie alle aspecten van het gebouw onder handen neemt. Half werk is geen werk. Je moet niet alleen de isolatie verbeteren, maar ook kijken naar bijvoorbeeld de functionaliteit van het gebouw. Een muur die zelfdragend en overbodig is, moet je durven weghalen. De architect speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Toch onderschatten de mensen vaak de rol van een goede architect.”


Is het soms niet beter om een gebouw gewoon af te breken?

Joël Melaerts: “Soms zou dat inderdaad beter zijn, maar dat is niet altijd mogelijk. Nieuwbouw heeft zijn beperkingen. Veel bedrijven bevinden zich op ene toplocatie die ze niet willen prijsgeven. Bovendien kan een bedrijf onmogelijk zijn activiteiten stopzetten wegens bouwwerken. Ze zijn verplicht om in fases te bouwen. Renovatie is dan de ideale oplossing. Daar komt nog eens bij dat je na het afbreken van een gebouw niet altijd een nieuwe stedenbouwkundige vergunning krijgt.”

Rik Van Com: “Ik moet toegeven dat ik in het begin ook sceptisch was over de renovatie van industriegebouwen. Ik dacht dat renovatie zinloos was. Ik heb mijn mening moeten bijstellen. De industriële gebouwen die we 20 jaar geleden plaatsten zijn voorbijgestreefd. Ze voldoen absoluut niet aan de hedendaagse norm van het duurzaam bouwen. Ze zijn te laag of niet functioneel gebouwd. Renovatie is niet altijd de goede oplossing, maar wel een mogelijkheid als een bedrijf slechts een deel van zijn gebouwen wil renoveren of in fases wil werken. Zoals Joël al aanhaalde, wordt het imago van een merk bepaald door het gebouw waarin het merk huist. Merken veranderen dan ook vaak van huisstijl. Via renovatie kan je een winkel of toonzaal met beperkte middelen een totaal andere look geven. Renoveren past bovendien binnen de tendens om duurzaam te bouwen.”Rik Van Com over de voordelen van renovatie


Joël Melaerts: “Renoveren is duurzaam, als je een oud gebouw flexibel en polyvalent maakt. Ik geef Rik gelijk als hij zegt dat oude industriegebouwen te laag zijn. Je moet hoog bouwen, zo hou je rekening met aanpassingen op langere termijn. Een bedrijf kan bijvoorbeeld na de renovatie sterk groeien. Als het dan zijn opslagplaatsen opnieuw moet verhogen, is dat een gigantische meerkost. Daarom dat wij vooral werken met systeembouw. Als je een grotere overspanning bouwt, kan je binnenin makkelijker aanpassingen aanbrengen.”

Rik Van Com: “Polyvalentie is nu ook belangrijker dan vroeger. Vroeger had je de kmo die enkel aan zijn eigen noden dacht. Nu worden industriële gebouwen veel sneller verhuurd aan derden.”

Joël Melaerts: “Voor mij vormt een renovatie alleszins een grotere uitdaging dan een nieuwbouw. Je vertrekt van iets bestaand dat allesbehalve perfect is en je wil dat bestaande gebouw beter maken. Doordat je in fases bouwt, ben je vaak aan het werk als de bouwheer werkt. Je leeft bijna samen met je klant en dat is niet altijd even gemakkelijk. Een geslaagde renovatie geeft meer voldoening, omdat
je leert werken met al die beperkingen.”


    

Elisée Decor in Genk voor en na renovatie

Wie is wie?

Joël Melaerts: commercieel directeur van nv Mathieu Gijbels. Bouwbedrijf Mathieu Gijbels is al geruime tijd gespecialiseerd in renovaties van bedrijfsgebouwen en industriële gebouwen. Op de website van de firma is Joël Melaerts een blog opgestart, specifiek gewijd aan de renovatie van bedrijfsgebouwen.

Rik Van Com: vennoot van het architectenbureau Helsen Van Com met vestigingen in Hasselt en Keerbergen. Industriële en logistieke gebouwen spelen een prominente rol in het portfolio van het bureau. Oorspronkelijk vooral nieuwbouw, maar nu ook steeds meer renovaties.

Jan Opdeweegh: zaakvoerder van studiebureau GHW uit Bree. Het bureau houdt zich vooral bezig met EPB-verslaggeving en heeft een eigen programma ontwikkeld om simulaties te maken van de implementatie van energiezuinige technieken.


    

Salva-Carro in Vilvoorde voor en na renovatieTekst: Ruben Wagemans voor Bildinx

Deel dit artikel:
Onze partners