Site Wilgenstraat in Antwerpen-Noord krijgt groene publieke ruimte met rustig karakter en speelvoorzieningen (OMGEVING)

Stad Antwerpen keurde het schetsontwerp goed voor de heraanleg van de publieke ruimte op de site rond de Wilgenstraat in Antwerpen-Noord. Daar komt een groene en duurzame invulling in een autoluwe omgeving, met plaats voor ontspanning en speelvoorzieningen voor de kinderen in de buurt. Het ontwerp is van het Antwerpse bureau OMGEVING.

Het projectgebied rond de Wilgenstraat bevindt zich in 2060 Antwerpen en wordt omgeven door de Wilgenstraat, Van Kerckhovenstraat, Nijverheidstraat, Korte Scholiersstraat, Lange Scholiersstraat, Sentensteeg, Pionierstraat en Gasstraat. Voor deze site wordt momenteel aan een inrichtingsplan gewerkt voor een kwaliteitsvolle herontwikkeling van het volledige gebied. De heraanleg van de publieke ruimte is een van de deelprojecten binnen de herontwikkeling.

 

Ontharden en vergroenen

Een belangrijke ambitie bij de uitwerking van het schetsontwerp door ontwerpbureau OMGEVING is het ontharden en vergroenen van de publieke ruimte. Zo wordt er maximaal rekening gehouden met de bestaande bomenstructuur, waarbij zoveel mogelijk bomen behouden worden. Er zullen ook heel wat nieuwe bomen geplant worden. Naast extra groen worden er ook waterbuffers voorzien, die infiltratie mogelijk maken en de neerslag opvangen die van de daken komt.

De publieke ruimte wordt zoveel mogelijk autoluw gemaakt. Zo zal het doorgaand verkeerd geweerd worden van de site en krijgen verschillende straten een keerlus. Het bovengronds parkeren wordt aan de randen georganiseerd. Centraal komt een speelruimte voor jonge kinderen. Er komt ook een grote variëteit aan zitgelegenheden met plaats voor ontmoeting.

 

Inspraak

Er is in het ontwerpproces veel aandacht besteed aan inspraak door de buurt. In februari en maart 2023 organiseerde AG Vespa samen met het district Antwerpen een inspraakmoment, op de site en via een digitale bevraging. 454 mensen gaven hun mening. Hieruit bleek vooral de wens van een groene publieke ruimte, met een rustig karakter en een plek waar kinderen kunnen spelen. De ontwerpers namen de resultaten mee om hun schetsontwerp verder uit te werken.

Bron: AG Vespa
Deel dit artikel:
Onze partners