Stadsbestuur hakt knoop door: kleiner paviljoen zal Gravensteen toegankelijk maken

"Na een pauze en lange gesprekken met actiegroepen en adviserende instanties blijft het oorspronkelijke plan om het Gravensteen in Gent toegankelijk te maken de enige haalbare piste: een paviljoen op het grasveld en een lift naast de donjon", zegt het Gentse stadsbestuur. Het oorspronkelijk plan wordt nu hernomen, al wordt het paviljoen een pak kleiner.

De eerste plannen om het Gravensteen toegankelijk te maken voor wie minder goed te been is, werden voorgesteld in september 2019. Het winnende voorontwerp van m u r m u u r architecten, Dhooge & Meganck en Sabine Okkerse dat het haalde van vier andere voorstellen, gaat uit van een aparte in- en uitgang. Een paviljoen op het grasveld dient als uitgang voor alle bezoekers én als ingang voor wie in een rolstoel zit of niet in staat is om de helling van het poortgebouw te overbruggen. Een externe lift verbindt het opperhof met de zalen in het kasteel en het dak.

Na een maatschappelijk debat besprak de Stad Gent samen met onder andere Inter - Toegankelijk Vlaanderen, de Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed en verschillende actiegroepen alternatieve scenario's. Dat leverde een aantal voorstellen op, maar geen van die voorstellen bleek haalbaar, dixit het stadsbestuur. 

"Het voorstel van SOS Gravensteen had voor de Stad Gent te veel impact op het gebouw door ingrepen aan de meest iconische kant van het kasteel, aan de Lieve, en zware ingrepen op het opperhof. Een alternatief voorstel van de Stad zelf om een paviljoen te bouwen in de oksel naast het poortgebouw kreeg deels negatief advies van de Vlaamse agentschappen Onroerend Erfgoed en Inter." 


Kleiner paviljoen

Het stadsbestuur herneemt nu dus de oorspronkelijke plannen. Ten opzichte van de plannen uit 2019 is de ruimte die het paviljoen inneemt inmiddels wel gehalveerd. Het paviljoen neemt nu nog 123 vierkante meter van de graszone in, tegenover 240 vierkante meter in de oorspronkelijke plannen. Dat komt overeen met net geen 11 procent van het park.

 "Als we het Gravensteen nu niet toegankelijk maken, gebeurt het nooit meer. Niets doen is voor het stadsbestuur geen optie. Het originele plan heeft bovendien toestemming van alle adviserende instanties. Na het grondig afwegen van alle mogelijke alternatieven, is dit de enige logische keuze", zegt Sami Souguir, schepen van Cultuur. 

Bron: Stad Gent
Deel dit artikel:
Onze partners