Toets eenvoudig je BIM-model aan het programma van eisen

Solibri is als enig BIM-kwaliteitsborgingssysteem op de markt een onmisbare tool in elk BIM-proces. Aan de hand van een IFC-file, gemaakt in een BIM-software zoals ARCHICAD, Revit, Tekla of een ander programma, worden verschillende controles gedaan die voordeel bieden bij zowel het ontwerpproces als de uitvoering. Met de aanwezige standaardcontrole in Solibri, waarvan KUBUS in de Benelux de exclusieve verdeler is, kan je onder meer eenvoudig nagaan of het model voldoet aan het programma van eisen.

De controle van een programma van eisen is een klein onderdeel van de uitgebreide mogelijkheden die de software te bieden heeft. Voor die controle is het belangrijk dat in het IFC-model dat wordt geëxporteerd uit de BIM-software, de ruimtes mee worden gemodelleerd en geëxporteerd. Daarnaast kunnen de ruimtes ook aan elkaar gekoppeld worden zodat er ook gecontroleerd kan worden op ruimtegroepen. Denk bijvoorbeeld aan appartementen of gebouwdelen. Die groepering kan zowel in de modelleersoftware als achteraf in Solibri gebeuren.


Automatische controles

In Solibri worden IFC-modellen automatisch gecontroleerd aan de hand van regels. Die vormen de basis voor alle controles en kunnen eenvoudig zelf opgebouwd worden. Er zitten ook al heel wat standaardregels bij het pakket om eenvoudiger van start te kunnen gaan.

Uiteraard is het programma van eisen voor elk project uniek. De controle ervan is echter vergelijkbaar tussen de meeste projecten. Die controles zijn in hun opzet toegevoegd aan de standaardregelsets in Solibri. Ze bevatten de mogelijkheid om een eigen invulling te geven of om te linken met een externe Excel-tabel. De tabel blijft trouwens gelinkt met het originele Excel-bestand op je computer zodat aanpassingen in het Excel-bestand automatisch ook in de regel worden doorgevoerd.

Die regelset kan ook worden aangepast aan de verschillende fases van het bouwproces. Zo kan aan het begin van het project bijvoorbeeld worden gecontroleerd of ruimtes juist zijn ingedeeld en worden in latere fases meer complexe eisen onder de loep genomen. Een model kan ook gecontroleerd worden met conditionele regels. In dat geval wordt enkel rekening gehouden met regels die gelden onder bepaalde voorwaarden en worden de andere regels niet actief. Voorts is er onder meer ook een regel die de afstanden tussen ruimtes controleert.

De resultaten van een controle worden geordend via prioriteiten met een kleurcode. Die gaan van geel over oranje tot rood en geven aan hoe groot het probleem is, bijvoorbeeld hoe ver de geometrie van een ruimte over zijn maximale afmetingen gaat.


Extra sorteringen in het IFC-model

Om de controle eenvoudiger te laten verlopen kan er ook gebruik worden gemaakt van sorteringen, in Solibri classificaties genoemd. Die classificaties zoeken naar verschillende parameters en kunnen meerdere elementen onder één noemer sorteren. Als er dan gecontroleerd wordt op deze noemer, is dat in de regels een stuk eenvoudiger. Denk bijvoorbeeld aan een uitgang: we zoeken naar alle deuren in een buitenwand die geen draaideur zijn. Die worden geaccepteerd in de automatische controle voor een vluchtweg. Bij het programma van eisen kan er zo een algemene term worden genomen als noemer waaraan eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld: in alle ‘verblijfruimtes’ moet daglicht aanwezig zijn.

Kortom: fouten tijdig opsporen in alle fases van het BIM-proces, dat is de grote kracht van Solibri. Het werkt even eenvoudig als doeltreffend: je bouwt het complete gebouw eerst virtueel in eender welke BIM-software en schakelt vervolgens Solibri in. En die intelligente modelcontrole is dus veel meer dan louter clashdetectie. Het optimaliseert de kwaliteit van het hele project.

Wil je meer weten over de toepassingen van Solibri op jouw werkproces? Neem dan contact op met KUBUS, dat samen met jou bekijkt wanneer het eens kan langskomen om via een demonstratie alle mogelijkheden van het pakket te tonen. Dat kan via deze link.

 

Herbekijk het webinar 'Toets eenvoudig je BIM-model aan het Programma van eisen' hier

Deel dit artikel:
Onze partners