Toon Possemiers (Cenergie) neemt 2014 onder de loep: "En toen ging het licht uit..."

Volgens Toon Possemiers kunnen we jammer genoeg moeilijk terugblikken op 2014 zonder het te hebben over de leveringsonzekerheid en het mogelijke afschakelplan. "Het is moeilijk om te begrijpen en nog moeilijker om uit te leggen dat in een welvarend land in het midden van Europa de kans bestaat dat we voor enkele uren zonder elektriciteit kunnen komen te zitten. Nu, persoonlijk denk ik niet dat het zo ver gaat komen, maar het feit dat deze discussie gevoerd wordt is toch verbazingwekkend."

"Heel deze heisa past natuurlijk perfect in het plaatje van de bedrijven die willen investeren in nucleaire energie. Getuige daarvan de recente mededeling om Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden. Zo wordt de zoektocht naar alternatieven nogmaals enkele jaren uitgesteld. Dit terwijl verschillende studies aantonen dat een transitie naar een CO2 loze economie op lange termijn (2050) met focus op hernieuwbare energie enkel mogelijk is wanneer er nu gehandeld wordt.

Ook de impact van energie-efficiëntie en energiebesparing wordt bijna volledig genegeerd. Op enkele kleine initiatieven na is er geen aandacht voor mogelijke maatregelen om op korte of langere termijn het energieverbruik terug te schroeven.

Zowel het Vlaams als het federaal regeerakkoord spreken zich wel uit over energie-efficiëntie en duurzame energieopwekking, maar door in dezelfde zin woorden als kostenoptimaal of kostenneutraal te gebruiken, kan men zich toch vragen stellen bij de werkelijke ambities. Zonder twijfel moet energie voor iedereen betaalbaar blijven, zaak is dan wel om de werkelijke kosten op te nemen in deze berekening.

Speciale aandacht moet in deze ook gaan naar de hoge uitstoot van onze mobiliteit. Maatregelen zoals stedelijke verdichting komen te weinig aan bod. We wonen met zijn allen immers te ver van elkaar en van ons werk. Daardoor is de Belgische werknemer de Europese recordhouder wat betreft reisduur naar het werk. Daarbovenop is België ook nog eens koploper in het aantal bedrijfswagens. Elke werkweek zitten we dus met zijn allen verschillende uren in de file in ons extralegaal voordeel. Beleidsmaker zouden daarom moeten inzetten op doordachte verdichting van steden en dorpen. Als er daar kwalitatieve woningen kunnen worden aangeboden met voldoende (gemeenschappelijke) groene ruimte op wandelafstand waar de mensen dicht bij hun werk, winkels en ontspanningsmogelijkheden wonen, waarom zou men dan nog buiten de stad gaan wonen en zo de beperkte open ruimte inpalmen? Als er bij die woonvormen dan nog voldoende aandacht wordt besteed aan de energie-efficiëntie, duurzaam waterbeheer en materiaalgebruik, zijn we echt op de goede weg. Een doorgedreven vorm van dit concept was niet voor niets de inspiratie voor het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling 2015 in Milaan. Met dit paviljoen wil België laten zien wat het in huis heeft op het gebied van duurzaamheid. Dit zowel op het gebied van bouwen als op het gebied van duurzame voedselproductie.

Zo zijn we naadloos beland bij 2015. Een ongelooflijk boeiend jaar waarin Brussel een ambitieuze stap zet richting energieneutrale gebouwen, een jaar waarin ook Vlaanderen bijkomende eisen oplegt voor renovaties, een jaar waarin duidelijk zal worden of de mooie woorden uit de regeerakkoorden meer waren dan letters op een papier én het jaar van de o zo belangrijke klimaattop in Parijs.

Wij kijken er in ieder geval naar uit!"

Bron: Toon Possemiers - Cenergie

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage