Uitbreiding parking 't Zand in Brugge maximaal geïntegreerd in vernieuwd Albertpark

Parking ’t Zand in Brugge wordt tegen 2022 uitgebreid met ca. 650 parkeerplaatsen. De bouw van de nieuwe parking vormt de aanleiding tot een waardevolle heraanleg van het Albertpark, die de relatie met de woonwijk en de Kapucijnenrei versterkt. Met de nieuwe uitbreiding zal ’t Zand de grootste en vooral ‘cleanste’ parking van België worden. De binnenlucht zal met speciale machines die fijn stof opzuigen, gezuiverd worden. “Zo zal de lucht in de parking zelfs zuiverder zijn dan de lucht erboven”, aldus Salvatore Bono van BOVAAarchitects, het bureau dat het ontwerp voor de parking tekende samen met de Nederlandse landschapsarchitecten van West 8. De betrokken studiebureaus zijn boydens engineering (technische uitrusting), Jan Hoste bvba (stabiliteit), Studiebureau Verhaeghe (wegenis), Dirk Bertein (boomexpert), Arcadis (milieu en mobiliteit), VEKMO (veiligheidscoördinatie) en Bureau Bouwtechniek (bouwkundig adviseur). 

De projectlocatie onder het Koning Albert I-park werd gekozen als de meest voordelige tussen vier mogelijke locaties. Het project wil de bestemming park en de sociale functie van het parkgebied versterken, eerder dan beschadigen. De bouw van de nieuwe parking vormt de aanleiding tot een waardevolle heraanleg van het park die de relatie met de woonwijk en de Kapucijnenrei versterkt. Daarbij worden de bestaande topografie en het noordoostelijk reliëf die de woonwijk beschermen grotendeels gerespecteerd.

 

PARK-ing

Om het park maximaal te respecteren werd een specifiek geïntegreerde contour ontworpen van slechts 32,4 meter breed en 163 meter lang. De ruimte-inname, de vormgeving en inplanting van het parkeergebouw werden geheel afgestemd op de waardevolle te behouden monumentale bomen die integraal gevrijwaard zullen blijven van ondergrondse structuren. De inkomhal en technische volumes worden geïntegreerd in de parkinrichting zodat het open karakter van het park niet verstoord wordt door hoge structuren.

“Het resultaat is een ‘integrated infrascape’ of ‘PARK-ING’. De nieuwe parking maakt integraal deel uit van het park. Het park vloeit boven en binnen de parking. De parking genereert nieuwe stedelijke verbindingen en relaties. De wisselwerking tussen de twee dimensies en uitgangspunten leidt uiteindelijk tot een synthese die de stedelijke functie en ruimtelijke kwaliteit van het geheel versterkt”, klinkt het bij BOVAArchitects.


Landschappelijk continuüm

Gelegen als ontbrekende schakel tussen ‘t Zandplein ten noorden en het nieuwe fonteingebied ten zuiden, is het project voor de uitbreiding van de parking en de heraanleg van het park een uitgesproken kans om een uniek landschappelijk continuüm tussen station en stadscentrum te realiseren. Om deze continuïteit en eenheid te accentueren wordt een uniforme detaillering en materialisatie toegepast.


Kijktribune

Om het participatieproces te bevorderen en de maatschappelijke hinder tijdens de constructie te milderen, is het programma ‘evenementenwerf’ voorzien. Tijdens de werken zal er een tijdelijke kijktribune worden geplaatst met zicht op de werken die plaats biedt aan zo’n 30 personen. Deze infrastructuur kan dienen als interactief communicatie-instrument tijdens de verschillende aanlegfasen.  Er kunnen ook educatieve programma’s aan gekoppeld worden, die bijvoorbeeld kaderen in het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering.

Bron: BOVAArchitects

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage