Vijf projecten geselecteerd voor ideeënwedstrijd Renaat Braem

De vijf laureaten voor de openbare ideeënwedstrijd 'Renaat Braem 1910-2010' zijn bekend. De jury selecteerde uit 37 inzendingen vijf projecten. Het gaat om de projecten van ISO Architectenbureau, Robbe Van Caimere & Birgit Cleppe, Biq stadsontwerp, 1:1 Architecture, Marco Henssen & Laura Weeber. De opdracht bestond erin om een herbestemming te vinden voor de stookplaats met directeurswoning van Renaat Braem op het Kiel in Antwerpen.
De vijf laureaten voor de openbare ideeënwedstrijd ''Renaat Braem 1910-2010'' zijn bekend. De jury selecteerde uit 37 inzendingen vijf projecten. Het gaat om de projecten van ISO Architectenbureau, Robbe Van Caimere & Birgit Cleppe, Biq stadsontwerp, 1:1 Architecture, Marco Henssen & Laura Weeber. De opdracht bestond erin om een herbestemming te vinden voor de stookplaats met directeurswoning van Renaat Braem op het Kiel in Antwerpen.

    
Links het alom geprezen Middelheim-paviljoen van Renaet Braem


Het is nu aan de laureaten om hun ideeën verder uit te werken. Op het einde van de tweede fase volgt de aanduiding van één laureaat. De wedstrijd wil de rijkdom van Braems architectuurarchief aantonen voor het aanreiken van oplossingen voor complexe ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast wil het VAi en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) met dit concreet voorbeeld een debat starten over de toekomst van het patrimonium van de jaren ’50 en ’60 en natuurlijk de figuur Renaat Braem eren.
Renaat Braemhuis in Antwerpen


Wooncomplexen
Braem geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de naoorlogse architectuur en stedenbouw in België. Zijn wooncomplexen in Antwerpen (Het Kiel, Arenaplein in Deurne), Brussel (rectoraat VUB) en Leuven krijgen in de jaren ’50 en ’60 zelfs internationale weerklank. Hij stond bekend als een strijdend architect. Zo deed zijn essay ‘Het lelijkste land ter wereld’ uit 1968 over de ruimtelijke ordening in België veel stof opwaaien.

Activiteiten
Tot op vandaag blijven zijn ideeën en projecten actueel. Het VAi en CVAa organiseren naast de ideeënwedstrijd nog tal van activiteiten in het najaar om zijn werk te leren ontdekken, er over te debatteren, te genieten van onbekende tekeningen en schetsen uit zijn archief, de ontwikkeling van een Braem-architectuurroute …  Nog op het programma staat een grootse tentoonstelling in de deSingel in Antwerpen.

Meer info over de overige activiteiten van het project ‘renaat braem 1910-2010’ op www.cvaa.be.Ode aan Renaet Braem, gerealiseerd door Architv.


Deel dit artikel:
Onze partners