Vlaamse architecten enthousiaster over Instagram dan over Facebook

Welke social media gebruiken architecten beroepshalve? Het was één van de vragen die aan bod kwam in de enquête van architectura.be en Redactiebureau Palindroom over de communicatie van en naar de Vlaamse architecten. Hieruit blijkt dat Instagram steeds meer aan populariteit wint ten opzichte van Facebook.

De voorbije maanden hielden Architectura.be en Redactiebureau Palindroom een uitgebreide enquête om een zicht te kijken op de manier waarop architecten communiceren en over de manieren waarop ze het liefst geïnformeerd worden door fabrikanten en andere externe partijen.

Hierin werd ook gepeild naar het gebruik van social media.

 

Meer architecten hebben een Facebook-pagina voor hun bureau , maar Instagram vinden ze blijkbaar toch interessanter. Dat wijst er wellicht op dat architecten de volgende jaren sterker zullen inzetten op Instagram en minder op Facebook.

 

De overgrote meerderheid van de architecten  (87%) beschikt over een eigen website. Toch is het verrassend dat 13% van de architecten geen eigen website heeft. Dat is nog meer het geval bij oudere architecten en bij eenmansbureaus, zie verder.

Dat relatief hoge aantal van bureaus zonder website verrast ook Laurien Celis, leading lady bij het Hasseltse Social Media Performance Agency Blue Zoo. “13% zonder website. Dat lijkt me toch een sterk gemis in deze sector. Met een website heb je niet alleen een platform dat je volledig zélf beheert en bepaalt, maar je verliest anders ook heel wat interessante data, die je vervolgens verder in retargeting zou kunnen inzetten. Eens men op je website geweest is, toont je doelgroep een zekere interesse. Die interesse wil je natuurlijk in je voordeel kunnen gebruiken.”

Wat de sociale media betreft, scoort Facebook het best met 62%, gevolgd door Instagram (54%) en LinkedIn (53%). Pinterest haalt ook nog een vrij hoge score met 23%, maar Twitter (6%) en Youtube 4%)  zijn duidelijk minder besteed aan de Vlaamse architect.

 

Instagram interessanter dan Facebook

Er werd niet alleen gepolst naar de social mediakanalen waarover ze beschikken, maar ook hoe interessant ze deze social media vinden voor hun beroep. Je zou mogen verwachten dat daarin dezelfde volgorde tot uiting komt, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Een website haalt ook bij deze vraag de beste score, maar scoort nauwelijks beter dan een Instagram-account dat als overduidelijke nummer twee uit de bus komt. 37% van de architecten vindt Instagram heel interessant, 56% interessant. Daarmee scoort Instagram duidelijk beter dan Facebook (21% heel interessant, 56% interessant). En daarmee moet Facebook niet alleen de duimen leggen voor Instagram, maar ook voor LinkedIn.

Met andere woorden, meer architecten hebben een Facebook-pagina voor hun bureau , maar Instagram vinden ze blijkbaar toch interessanter.  

Dat wijst er wellicht op dat architecten de volgende jaren sterker zullen inzetten op Instagram en minder op Facebook.

Volgens Laurien Celis van Blue Zoo is dit een trend die ook in andere sectoren zichtbaar is. “Instagram is sterker aan het stijgen dan Facebook, voornamelijk in gebruikers en de tijd die mensen eraan spenderen. Voor sterke advertising kan je als bedrijf niet zonder Facebook op Instagram adverteren, dus puur in gebruik blijven we de 2 wel hand-in-hand gaan. Deze platformen blijken voor de architecten ook quasi even belangrijk als de website. De synergie tussen de website en deze platformen is dan ook een zeer sterke factor voor architecten. Facebook, enerzijds, als traffic en lead generator. Instagram anderzijds om voornamelijk aan een sterk, visueel merk te bouwen. Zeker als je weet dat 65% van alle Belgen actief is op social media kan je niet afwezig blijven, want hierin is de doelgroep aanwezig, die de architect  kostenefficiënt kan overtuigen via social advertising. Zowel eenmansbedrijven als grote bureaus kunnen  dit strategisch inzetten, om er vervolgens profijt uit te halen

Oudere versus jongere architecten

Als we de cijfers van de architecten geboren na 1979 (40 jaar of jonger) vergelijken met de oudere generatie (40+) valt op dat alle social media een duidelijk hogere score halen bij de jongere architecten. Niet te verwonderen natuurlijk, omdat de jonge generatie is opgegroeid met social media wat niet zo is voor de oudere generatie.

Van de oudere generatie heeft slechts 54% een Facebook-pagina, voor de jongere generatie is dat 81%. Voor Instagram is de kloof ongeveer even groot: 54% voor de oudere generatie, 72% voor de jongere generatie.

Die kloof is er eigenaardig genoeg helemaal niet voor LinkedIn. Hier noteren we ongeveer dezelfde score bij de jonge als bij de oude generatie architecten. 

Opvallend is ook dat twitter wel beter scoort bij de oudere generatie (7%) dan bij de jongere architecten (4%)

Voor Pinterest (34% versus 19%) en Youtube (9 versus 2%)  zien we dan weer veel hogere scores bij jonge dan bij oude architecten.

Samengevat kan je stellen dat de social media waarin het visuele de overhand heeft (Instagram, Pinterest, Youtube) beter scoren bij jonge architecten, terwijl oudere architecten eerder te vinden zijn voor de social media waar pure content belangrijker is (LinkedIn en twitter)

 

Eenmansbureaus versus grotere bureaus

We noteren met betrekking tot het gebruik van social media niet alleen aanzienlijke verschillen qua leeftijd, maar zeker ook qua grootte van het bureau. Eenmansbedrijven zijn veel minder actief op social media dan de grotere bureaus. Van de eenmansbureaus heeft slechts 66% een eigen website, 45% een Facebook-pagina, 25% een Instagram-account en 36% een LinkedIn-Pagina. Een grote kloof met de grotere bureaus: 94% een eigen website, 67% een Facebook-pagina, 64% een Instagram-account en 58% een LinkedIn-pagina. De kloof is dus veruit het grootst bij Instagram (25 versus 64%)

 

Info over de enquête - interesse in deze publicatie?

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom uitbracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen werden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden. 

Deel dit artikel:

Onze partners