Vlaamse regering presenteert leidraad voor vooroverleg vergunningsprocedure

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en (ondertussen ex-)minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers hebben op maandag 6 november de ‘Handreiking Vooroverleg’ voorgesteld, samen met vertegenwoordigers van onder meer de lokale besturen en de bouwsector. Het gaat om een leidraad om de dialoog die vooraf gaat aan een omgevingsvergunningsprocedure, optimaal te laten verlopen. Een goed informeel vooroverleg leidt tot een vlottere vergunning en een beter project.

Het informeel vooroverleg gaat vooraf aan de eigenlijke administratieve omgevingsvergunningsprocedure. Idealiter is het een open gesprek, of een reeks van gesprekken, waarbij de visie van alle betrokkenen over een project dat vergunningsplichtig is, afgetoetst wordt. In deze ‘Handreiking Vooroverleg’ vinden zowel de vergunningverlenende overheden als initiatiefnemers van een project, handvaten en tips over hoe zo’n vooroverleg optimaal aan te pakken. 

Minister van Omgeving Zuhal Demir: “De voorbije jaren hebben we sterk geïnvesteerd in snellere en eenvoudigere procedures voor de bouwsector. In Vlaanderen staan we immers voor gigantische uitdagingen: verdichting in de kernen, de nood aan extra woningen, meer groenblauw en minder verharding in onze kernen. Om ervoor te zorgen dat kwaliteitsvolle projecten sneller doorgang vinden, is het belangrijk om te investeren in vooroverleg. Door de expertise van de vergunningsaanvrager en de lokale overheid samen te brengen, ontstaan projecten die vlot inspelen op die uitdagingen op de meest geschikte locaties

Ex-minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Er komen tegen 2040 zo’n 300.000 huishoudens bij. Betaalbare, duurzame en kwalitatieve woningen kunnen enkel als ook het aanbod uitbreidt. Om dat te bereiken is een grondig vooroverleg tussen lokale besturen en spelers in de bouwsector cruciaal. Een sterke lokale overheid zorgt uiteindelijk voor sterke dossiers, meer efficiëntie en een vlottere samenwerking met andere spelers, zoals de bouwsector. Vanuit Vlaanderen reiken we hier de nodige tools aan om lokale spelers te versterken in dit proces.

 

Bouwstenen vooroverleg

Heel concreet biedt de ‘Handreiking’, die werd gecoördineerd door het Departement Omgeving, de nodige ‘bouwstenen’ of elementen om zo’n vooroverleg te organiseren. Zo is bijvoorbeeld het selecteren van de dossiers waarin vooroverleg nuttig kan zijn een eerste bouwsteen. Andere voorbeelden:  alle relevante stedenbouwkundige informatie online ter beschikking stellen, de juiste expertise aan tafel brengen én het tijdig betrekken van burgers. Dat laatste helpt de noden in de buurt te capteren en een draagvlak voor het nieuwe project te creëren, wat later de formele vergunningsprocedure vlotter kan laten verlopen. 

De Vlaamse Overheid werkte de ‘Handreiking’ uit samen met de Bouwunie, BVA, BVS, CIB, Embuild Vlaanderen, NAV, Orde van Architecten, VRP en VVSG. De handreiking kun je hier lezen of downloaden.

Deel dit artikel:
Onze partners