Woonproject in historisch centrum Antwerpen combineert appartementen met woningen

Wie in de Generaal Belliardstraat in Antwerpen het pand met nummers 2 tot 6 voorbijloopt zal het niet meteen merken, maar enofstudio realiseerde er achter de historische gevel in opdracht van Vanhalme een nieuw woonproject. Het pand aan de straatkant werd verbouwd en is nu goed voor 7 appartementen, de achterbouw moest plaatsmaken voor een nieuwbouwvolume met drie ééngezinswoningen. Het project is een mooi voorbeeld van hoe de densiteit kwalitatief verhoogd kan worden door inbreiding in het bestaande stratenpatroon.

Het project is gelegen in zogenaamd CHE-gebied, wat staat voor woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Die ligging was bepalend voor het ontwerp van enofstudio. De bebouwing in dat gebied wordt immers als beeldbepalend beschouwd voor het straatbeeld in de historische binnenstad en dus mocht er aan de voorzijde weinig tot niets veranderd worden. De achterbouw daarentegen is langs de straatkant niet te zien en daarmee mocht enofstudio dus doen wat het wou. En dat was afbreken om er een nieuwbouw te zetten. Door voor- en achterbouw slechts beperkt met elkaar te verbinden, ontstond er ruimte voor een gezellige binnenplaats. 


Maximaal behouden van historische elementen

De combinatie van verbouwing/restauratie en nieuwbouw resulteerde in een bijzonder woonproject. In de voorbouw kwamen 7 appartementen. De indeling vertrekt van de originele geleding van de plattegronden. Met oog op hedendaagse oppervlakte en afmetingen werden nummers 2 en 4 gekoppeld tot een appartement per bouwlaag. De twee traveeën in nummer 6 werden zoals in de oorspronkelijke opzet behouden. Daar werden dus 4 appartementen gecreëerd. Er werd uitgegaan van het maximaal behouden van authentieke en historisch waardevolle elementen wat resulteerde in conservering of restauratie. De niet-athtentieke of zwaar beschadigde elementen kregen een hedendaagse invulling die door hun kleur, materialisatie en vormgeving toch mooi aansluiten bij het historische karakter van het pand.


Ingetogen ontwerp

Het nieuwbouwvolume aan de achterkant bestaat uit drie ééngezinswoningen. De architectuur is ingetogen en aangepast aan het karakter van de voorbouw. Met aangepast wordt bedoeld: respecteren van afmetingen, verhoudingen en afstanden. Door het ingetogen ontwerp worden de originele omliggende panden niet in diskrediet gebracht. De wooneenheden worden gedefinieerd door subtiele ingrepen in materialiteit en volumetrie. Ze werden opgevat als een compacte basisplattegrond met drie bouwlagen. Elke woning kreeg ook een dakterras.


Koer als bindmiddel

De voor- achterbouw zijn slechts gedeeltelijk met elkaar verbonden zodat er plaats is voor een gemeenschappelijke binnenkoer, zoals opgevat in het BPA. De koer, die vanop de straat ook rechtstreeks te bereiken is, is het bindmiddel waarrond het project werd opgebouwd. De achtergevel van de nieuwbouw kijkt uit op het groen.

Castra is een toonbeeld van kwalitatieve verhoging van de densiteit door inbreiding in het bestaande stratenplan.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage