ORI

logo ORI

ORI

Kolonel Bourgstraat 105

1030 Schaarbeek

België

+32 22 56 95 22

info@ori.be

ori.be

ORI is de brancheorganisatie van advies- en engineeringbureaus en telt een tachtigtal leden. Deze studiebureaus zijn zowel groot als klein en tellen zo’n 7000 werknemers, in binnen en buitenland. Wij behartigen de belangen van de sector en streven ernaar het kwaliteitsimago van de advies- en ingenieursbureaus te bestendigen en te verbeteren.

ORI-leden zijn zich bij de advisering van de opdrachtgever dan ook steeds bewust van de maatschappelijke implicaties van hun werkzaamheden, zowel bestuurlijk, economisch als ecologisch en sociaal. Zij leveren een essentiële bijdrage tot het tot stand brengen van een duurzame en leefbare samenleving.

ORI wordt erkend als vertegenwoordiger van de sector van advies- en ingenieursbureaus op federaal niveau en via haar regionale afdelingen op regionaal niveau. Ze treedt namens de sector op als gesprekspartner van de overheid, van opdrachtgevers en van alle voor de sector belangrijke organisaties en instellingen.

[Lees meer] [Lees minder]