ALO-gebouw Gasthuisberg

De imposante Gasthuisbergcampus in Leuven is alweer een gebouw rijker. Het fraaie ALO-complex bundelt drie functies: een Alma-studentenrestaurant, een leercentrum en een onderwijstoren. Geneeskunde- en wetenschapsstudenten worden er zowel in nutritioneel als educatief opzicht op hun wenken bediend.