Nieuwe pleisterplek voor studenten op Gasthuisberg

De imposante Gasthuisbergcampus in Leuven is alweer een gebouw rijker. Het fraaie ALO-complex, dat ontworpen is door 360 architecten, bundelt drie functies: een Alma-studentenrestaurant, een leercentrum en een onderwijstoren. Geneeskunde- en wetenschapsstudenten worden er zowel in nutritioneel als educatief opzicht op hun wenken bediend.

De onderwijsinfrastructuur van de KU Leuven op Gasthuisberg staat opnieuw op punt. Het ALO-gebouw zal de leer- en levenskwaliteit op de campus immers sterk ten goede komen. Het studentenrestaurant bevindt zich in de deels ondergrondse sokkel van het gebouw. Met zijn duizend plaatsen is het niet alleen een stuk groter dan de vorige Alma, het oogt ook een pak frisser dankzij de nieuwe huisstijl met levendige kleuren. De verdiepingen boven het restaurant zijn voorbehouden voor het nieuwe leercentrum, waar vijfhonderd jongeren in optimale omstandigheden kunnen studeren. Het omvat een grote diversiteit aan werkplekken en zitplaatsen, een tiental afgesloten groepswerklokalen en een stille werkruimte. De onderwijstoren biedt dan weer plaats aan vier kleinere lesruimtes, drie pc-lokalen, een studieruimte voor groepswerken en twaalf ‘breakout rooms’, waar studenten zich in kleine groepjes aan collectieve opdrachten kunnen wijden.

 

Sterk antwoord

De realisatie van het ALO-gebouw diende zich aan als een inbreidingsproject op een hoger gelegen, ingesloten perceel tussen de bestaande gebouwen van de KU Leuven en UZ Leuven. “Het ontwerp is een zeer sterk antwoord op de vroegere gebreken en pijnpunten”, vindt Wendy Vandenberk, projectleider voor de KU Leuven. “De architecten hebben op een intelligente manier verschillende koppelingen met de rest van de campus geïntegreerd. Zo sluit het studentenrestaurant, dat is vormgegeven als één open platform op een ingegraven niveau, perfect aan op de logistieke tunnel. Dubbelhoge ruimtes aan de zijkant zorgen er voor een toereikende natuurlijke lichtinval. Het complex is bekleed met een witte pleisterlaag om visueel aan te sluiten bij het bestaande auditorium. De toren neemt de oriëntatie van het aanpalende onderwijsgebouw aan, die 45 graden verschilt van de oriëntatie van het restaurant en het leercentrum. Je voelt de afwijkende structurele lijnen op verschillende niveaus terugkomen in de positie van de kolommen of het verloop van de balken. Ook in de patio komt die hoek van 45° tot uiting, wat resulteert in een leuk vormenspel.”

 

“Het ontwerp van het nieuwe ALO-gebouw is een zeer sterk antwoord op de vroegere gebreken en pijnpunten”

 

Akoestisch plafond

De betonnen ruwbouw is grotendeels in het zicht gelaten en fungeert dus ook meteen als afwerking. Om storende galmen te vermijden, is het studentenrestaurant uitgerust met een omvangrijk akoestisch plafond. “Een uniek gegeven”, weet Kris Knaepen, algemeen directeur bij Belemco, dat de ruwbouw optrok en wind- en waterdicht maakte. “Het bestaat uit een 10 centimeter dikke betonschelp die na het betonneren volledig is nagespannen. In dat gebogen plafond hadden we goed 47.000 schuimkokertjes geïntegreerd, die na het betonneren verwijderd zijn. Zo ontstond een massief geheel met tal van ronde gaatjes, waarop een isolatiemat geplaatst is die het geluid efficiënt absorbeert. Voor alle partijen was dit een absolute primeur.”

 

Fijn en uitdagend

“Vermits we tussen allerhande andere gebouwen van de KU Leuven (onderwijsfaciliteiten) en UZ Leuven (labo’s voor slaaponderzoek) opereerden, moesten we zeer omzichtig te werk gaan en de geluidshinder maximaal beperken”, benadrukt Kris Knaepen. “De aansluitingen met de bestaande gebouwen op de site vroegen eveneens de nodige aandacht. De realisatie van het complex heeft dus wel wat voeten in de aarde gehad, maar net dat maakt zo’n project natuurlijk fijn en uitdagend. We merken dat onze project- en werfleiders er trots op zijn. De werken zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen. Eens de realisatie van het akoestisch plafond achter de rug was – toch wel de grootste bottleneck – konden we de overige verdiepingen optrekken. Het was intussen al ons derde project voor de KU Leuven, en ondanks het feit dat het in theorie om een klassieke aanbesteding ging, werd er in de praktijk samengewerkt als een bouwteam. In projecten met een zekere complexiteit komt dat iedereen ten goede!”

Bron: Bouwen aan Vlaanderen

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners