Antwerpen Centraal Station

Antwerpen-Centraal is altijd een prachtig stationsgebouw geweest, maar naar hedendaagse normen had het station een te beperkte capaciteit. Ook was het een kopstation, waardoor alle binnenkomende treinen moesten terug rijden. Grondige structureringswerken waren nodig om de hogesnelheidstrein door het station te laten rijden richting Nederland. Hier werd een spoorverbinding onder de stad gelegd. Eurostation hanteerde de methode van ‘compensating grouting’, waardoor de werken werden uitgevoerd zonder verzakkingen of scheuren in het historische stationsgebouw. Bovendien werd het station niet buiten dienst gesteld. Qua architectuur, engineering en planning is dit een internationaal erkend technisch hoogstandje. Met de tweede stationstoegang aan het Kievitplein heeft het moedergebouw er ook een dochter bij. Deze nieuwe volwaardige stationstoegang heeft een eigen atrium en vormt een hedendaags antwoord op de honderd jaar oude monumentale ontvangsthal aan het Astridplein. De vernieuwing aan het station Antwerpen-Centraal is een mooi voorbeeld hoe ons historisch patrimonium niet op ''''museale wijze'''' gerestaureerd moet worden. Integendeel, de werken hebben ervoor gezorgd dat het station een nieuwe verbindende rol heeft gekregen in het stedelijke weefsel.