B-Blocks

De voormalige rijkswachtkazerne in Beringen werd getransformeerd tot een residentieel geheel met zeventig wooneenheden, gelijkvloerse kantoor- en handelsruimtes en een groen binnenplein. Kers op de taart is een fraaie toren met een dynamische vormentaal, die sterk in het oog springt en zo de toegang tot de vernieuwde stadskern markeert.