Basisschool De Abeel

De site bevindt zich aan de kruising van de Abeelstraat met de Ivo Cornelisstraat in Mechelen. Het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft momenteel een erfpacht op het perceel dat naast zijn schoolfunctie een belangrijke schakel vormt binnen het sociaal weefsel van de buurt. De jeugdwerking, de speelpleinwerking en de potentiële schakel tussen wijkgroen en het Geerdegembos zijn voor de architecten belangrijke aandachtspunten binnen de heroriëntering van de site, de herverdeling van de erfpacht en de inplanting van het schoolprogramma.

Het woonweefsel bestaat hoofdzakelijk uit sociaal woonweefsel. Aan de Noordzijde wordt de site omzoomd door een gedateerd patrimonium, bestaande uit een tijdsgebonden baksteenarchitectuur. Langs de Oostzijde worden vandaag corpulentere sociale groepswoningen gerenoveerd, als voorbode voor een eerder naoorlogs sociaal wijkdeel, met modernistische inslag, open en groen karakter. Dit laatste wijkdeel is, op zijn voorbode van 3 bouwlagen na, een laagbouwwijk, met als sluitstuk het recent in gebruik genomen wijkcentrum De Abeel.

De site is genesteld in deze wijk en vormt tegelijk een steppping stone naar de groene long van de wijk, het Geerdegembos.