Basisschool Leopold III

De bestaande basisschool Leopold III aan het Mellinetplein in Berchem krijgt een grondige make-over door ontwerpbureau FELT architecture & design. Enkele bestaande gebouwen worden afgebroken en een nieuwbouw moet de school omvormen tot een volwaardige twee-stroom basisschool met 8 klasgroepen van 24 kleuters en 12 klasgroepen van 24 lagere schoolkinderen. Daarnaast moet de nieuwbouw ook plaats bieden aan ruimtes voor ondersteunende functies, een kleuterrefter, een grotere slaapklas en een nieuwe leraarskamer. De ‘Boerderij’, een gebouwtje op het perceel van het nabijgelegen woonzorgcentrum wordt mee opgenomen in de school. De doelstelling is een aangename leer-en leefomgeving voor de kleuters en lagere schoolkinderen te creëren met onder andere een groenere buitenruimte.