FELT architecture & design vormt basisschool om tot groene en duurzame leeromgeving

© FELT
© FELT
© FELT
© FELT
© FELT

De bestaande basisschool Leopold III aan het Mellinetplein in Berchem krijgt een grondige make-over door ontwerpbureau FELT architecture & design. Enkele bestaande gebouwen worden afgebroken en een nieuwbouw moet de school omvormen tot een volwaardige twee-stroom basisschool met 8 klasgroepen van 24 kleuters en 12 klasgroepen van 24 lagere schoolkinderen. Daarnaast moet de nieuwbouw ook plaats bieden aan ruimtes voor ondersteunende functies, een kleuterrefter, een grotere slaapklas en een nieuwe leraarskamer. De ‘Boerderij’, een gebouwtje op het perceel van het nabijgelegen woonzorgcentrum wordt mee opgenomen in de school. De doelstelling is een aangename leer-en leefomgeving voor de kleuters en lagere schoolkinderen te creëren met onder andere een groenere buitenruimte.

Drie ontwerpbureaus uit de wedstrijdpool van de Antwerpse stadsbouwmeester werden uitgenodigd om een visie voor de opdracht te maken: FELT architecture & design, Pieter Bedaux & Studio Nauta, en AgwA. Uiteindelijk besliste de jury om het ontwerp te gunnen aan FELT architecture & design.

Het ontwerp van FELT bouwt verder op de bestaande architectuur en configuratie van gebouwen. Hun ambitie is om de school beter te verankeren in de buurt en om te vormen tot een groene en duurzame leeromgeving. Ze brengen oud en nieuw samen in één architectuurtaal voor het geheel.

Een helder plan voor de verschillende programma’s vormt de basis van het ontwerp. Twee bestaande gebouwen krijgen een uitbreiding en extra verdieping tot drie bouwlagen. Ze zijn bestemd voor enerzijds de kleuterschool en anderzijds de lagere school. Elk heeft zijn eigen speelplaats. De speelplaats van de lagere school wordt bovendien verbonden met de ‘Boerderij’ zodat een tweede toegang ontstaat.

De gevel van de sporthal ten slotte wordt opengewerkt naar de ‘Boerderij’ en het open hekwerk aan de kleuterspeelplaats zorgt voor interactie met het woonzorgcentrum.

Bron: Stad Antwerpen
Deel dit artikel:
Onze partners