School en kinderopvang in Ledeberg breidt uit met ‘kwartje bruidstaart’ (FELT)

Jenaplanschool De Kleurdoos en kinderopvang De Kereltjes in de Gentse deelgemeente Ledeberg breiden uit. Dankzij een nieuwbouw voor het kinderdagverblijf en een nieuwe turnzaal, danszaal en refter komen er 100 extra plaatsen voor leerlingen en 14 extra plaatsen voor baby's en peuters. Het ontwerp is van de hand van FELT, aannemer is Mevaco. De werken beginnen eind april en duren tot eind 2025.

Eind april geeft de Stad Gent het startschot voor de werken aan Jenaplanschool De Kleurdoos en buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf De Kereltjes in de Onderwijsstraat in Ledeberg. De loods in de Fransevaart wordt afgebroken, enkel het centrale deel van de gevel blijft behouden. Links en rechts komen ingangen naar de kinderopvang en school. Op de plaats van de loods komen een turnzaal en een danszaal, inclusief kleedkamers en berging.

 

Kwartje bruidstaart

De oude danszaal en refter maken plaats voor een nieuw gebouw voor het kinderdagverblijf, dat de vorm zal hebben van een 'kwartje bruidstaart'. Daarin is er ruimte voor drie in plaats van twee leefgroepen, waardoor er plaats bijkomt voor veertien kindjes. De leefruimtes geven uit op de tuin of op een terras, en er komt een lift die de gebouwen toegankelijk maakt.

Door de verhuis van het kinderdagverblijf naar de nieuwbouw komt er in het centrale schoolgebouw plaats vrij voor lokalen voor de buitenschoolse opvang en de administratie. Daar komt ook de nieuwe refter met plaats voor 180 kinderen. De uitbreidingen zorgen voor 100 extra plaatsen voor de school.  Zowel de turnzaal en de danszaal als de nieuwe refter zullen door de buurt gebruikt kunnen worden.

 

Hedendaagse turn- en sportzaal

De nieuwe danszaal zal volledig ondergronds zitten en de turnzaal half verzonken. Hierdoor blijft de hoogte van de huidige loods behouden. Dankzij een raam langs voor- en achterzijde zullen passanten kunnen meegenieten van het sport- en spelgebeuren in de zaal.  In het gebouw komen ook kleedkamers, bergingen en technieken. Het gebouw zal ondergronds verbonden zijn met het nieuwe gebouw voor het kinderdagverblijf dat een lift bevat. Hierdoor is de nieuwe zaal toegankelijk voor mensen met een beperking.

 

Leefruimtes kinderdagverblijf

Dankzij de vorm van het nieuwe gebouwdeel voor het kinderdagverblijf kan de Stad de grond maximaal benutten, voorzien in alle functies en de afstand met de perceelsgrenzen respecteren. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan de 2 bestaande en 1 bijkomende leefgroep van het kinderdagverblijf. Twee leefgroepen zijn verbonden met de tuin, de derde krijgt een speelterras. In dit nieuwe volume wordt ook een lift voorzien die door haar ligging ook de school toegankelijk maakt op iedere verdieping.

 

Grote refter met mobiel podium

Door verbouwingen aan de vleugel waar momenteel nog het kinderdagverblijf en de turnzaal gelegen zijn, komt er centraal op de site ter hoogte van de nieuwe toegang plaats vrij voor de administratie van de school en lokalen voor de buitenschoolse opvang. Verder wordt er een grotere refter gerealiseerd, die plaats biedt aan 180 kinderen met mobiel podium voor de toonmomenten van de school. Naast de refter komt een opwarmkeuken met erboven nog een nieuwe personeelsruimte.

Bron: Stad Gent
Deel dit artikel:
Onze partners