Bedrijfsverzamelgebouw Wingene

Het bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Hille bestaat uit 2 gebouwen (HilleFront en HilleSide) met een onderlinge samenhang volgend uit een doordachte inplanting en terreinaanleg. Er is geopteerd voor een eenvoudig rechthoekig grondplan. Dit laat de meeste mogelijkheden toe naar efficiënt ruimtegebruik. Flexibiliteit vormt het basisconcept; de gebouwen zijn opsplitsbaar in 6 afzonderlijke bedrijfsmodules. Deze modules variëren van 144 m² zonder verdieping tot 540 m² met 105 m² verdieping.