Bibliotheek Zoersel

De nieuwe bibliotheek wordt het nieuwe dorpsicoon van Zoersel. Het gebouw is het resultaat van een evenwichtsoefening tussen een gebouw op schaal van het dorp enerzijds en de illustratie van zijn rol als publiek gebouw anderzijds. Door een bundeling van de bibliotheek met polyvalente ruimten, administratieve lokalen, commerciële ruimte en een woning zal het gebouw een prominente rol vervullen in het vernieuwde dorpsweefsel.