Nieuwe bibliotheek doet Zoersels Pleintje heropleven

De herwaardering van de site Pleintje, waar de nieuwe bibliotheek werd gebouwd, kadert binnen de ruimere publiek-private samenwerking Zoersel Dorp. Nu de bibliotheek afgewerkt is, stelt architectenbureau OMGEVING vol trots de nieuwe Zoerselse bibliotheek voor.

De nieuwe bibliotheek wordt het nieuwe dorpsicoon van Zoersel. Het gebouw is het resultaat van een evenwichtsoefening tussen een gebouw op schaal van het dorp enerzijds en de illustratie van zijn rol als publiek gebouw anderzijds. Door een bundeling van de bibliotheek met polyvalente ruimten, administratieve lokalen, commerciële ruimte en een woning zal het gebouw een prominente rol vervullen in het vernieuwde dorpsweefsel.

Het bibliotheekgebouw is bedacht als versterking van de lokale bebouwde omgeving en als re-interpretatie ervan. De gelede opbouw van vijf verschillende perceelbreedtes is doorgezet in het gebouw. Elk fragment is vervolgens omwikkeld met een ver doorgedreven isolerende schil.

 

Duurzaam

Voor de gevels werd een uiterst gebalanceerde mix samengesteld van lichtglanzende, bezande en met kolen gebrande bakstenen. De brute en oneffen structuur van de gevelstenen zorgt ervoor dat het uiterlijk van de gevels varieert naargelang de weersomstandigheden en het perspectief. Het dak als vijfde gevel is voorzien van een zinken bekleding. In het interieur vormen gelamelleerde houten dakbalken een zeer specifiek architecturaal element.

Een ver doorgedreven isolatie van de buitenschil, zeer sterk isolerende beglazing en zonwerende screens zorgen voor een K-peil van 31. De bibliotheek is voorzien van vloerverwarming en er wordt gebruik gemaakt van verdringingsventilatie en natuurlijke nachtventilatie. Regenwater wordt gebufferd en hergebruikt voor de spoeling van de toiletten. Bovendien genereert een PV-installatie op het dak jaarlijks circa 8,7 MWh aan zonne-energie.

 

Gemeenschappelijke interacties

De bibliotheek is niet enkel een ruimte voor de groeiende voorraad aan boeken, maar vooral voor gemeenschappelijke interacties. Met een hoofdleeszaal, vergaderlokalen, een computerzaal en een klein restaurant heeft het gebouw een centrale functie in het dorp. De ruimtes zijn flexibel qua inrichting, waardoor ook de levensduur wordt verlengd. Het gebruik van daglicht is een grote troef: grote ramen bieden een overvloed aan natuurlijk licht. Door de grote ramen is er ook voortdurend contact tussen interieur en exterieur, waardoor bezoekers voelen dat zij een onderdeel van de gemeenschap zijn.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage