Braempark Boom

Ontwerpbureau Woonwerk Architecten won de eerste prijs voor het project ‘Braempark’ in Boom. Het ontwerp richt zich op divers parkwonen en dat in een genereus masterplan van architect Renaat Braem. In de huidige situatie wordt een groot deel van de open ruimte binnen de contouren van het studiegebied gebruikt voor parkeren, met als gevolg veel verharding en een gebrek aan bruikbare, hoogwaardige openbare buitenruimte. Maar de beoogde openheid, licht en lucht in Braems masterplan zijn uniek en bieden nog steeds een meerwaarde aan de woonomgeving. SHM Woonkade Rupelstreek vervangt door de bestaande appartementen door nieuwe hedendaagse comfortabele woningen.