Braempark Boom: divers parkwonen in een open masterplan van Renaat Braem (Woonwerk Architecten)

© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten
© Woonwerk Architecten

Ontwerpbureau Woonwerk Architecten won recent de eerste prijs voor het project ‘Braempark’ in Boom. Het ontwerp richt zich op divers parkwonen en dat in een genereus masterplan van architect Renaat Braem. In de huidige situatie wordt een groot deel van de open ruimte binnen de contouren van het studiegebied gebruikt voor parkeren, met als gevolg veel verharding en een gebrek aan bruikbare, hoogwaardige openbare buitenruimte. Maar de beoogde openheid, licht en lucht in Braems masterplan zijn uniek en bieden nog steeds een meerwaarde aan de woonomgeving. Woonwerk Architecten wil die kwaliteiten opnieuw naar boven halen en een grote kwaliteitsverbetering realiseren, zowel voor huidige en toekomstige bewoners als omwonenden en bezoekers van de openbare ruimte.

SHM Woonkade Rupelstreek wil een hedendaags woonproject realiseren door de bestaande appartementen te vervangen door nieuwe hedendaagse comfortabele woningen. Ook maakt het huidige parkeerterrein onderdeel uit van het projectgebied. Door middel van de inpassing van nieuwe woningen wordt een woonomgeving gecreëerd met een eigen karakter ingebed in de omgeving. Identiteit, welbevinden, veiligheid en geborgenheid zijn dan de kernwaarden.

 

Weefsel van de wijk

Gezien de specificiteit van de locatie wordt ingezet op de kwaliteit van de eigen woon- en buitenruimte in combinatie met een optimale inpassing in de context en de specifieke situatie van het masterplan van Renaat Braem. Er dient gezocht te worden naar een hedendaagse invulling van de locatie die de individuele woonwensen intelligent koppelt aan collectieve maatschappelijke doelstellingen.

Een nieuwe definitie van het weefsel van de wijk en een omslag in de visie op de betekenis van de openbare ruimte zijn belangrijke onderdelen van de strategie. Het actief gebruik van die openbare ruimte als een uitbreiding op de leefwereld van de bewoners en het stimuleren van wandelen en fietsen zijn vervat in het plan.

 

Bestaande structuur

Het studie- en projectgebied wordt gekenmerkt door de 2 appartementengebouwen bij de entree, het parkeerterrein en de achterkanten van de woningen aan de Antwerpsestraat. De westrand wordt gekenmerkt door de bestaande eengezinswoningen.

Woonwerk Architecten wil de “geest” van het plan van Braem behouden door in te zetten op de kwaliteit en openheid van de grote groene binnenruimte. Tegelijkertijd doen de ontwerpers dit op een hedendaagse manier door de schaal en de korrel van gebouwen en buitenruimte ietwat te verkleinen tot een menselijke maat en de aansluitingen op de buren zorgvuldiger vorm te geven.

 

Nieuwe identiteit voor de plek

De nieuwe groene ruimte, ontdaan van parkeren, is weliswaar iets compacter maar is volop groen met ruimte voor natuur, water, biodiversiteit, ontmoeten en spelen. In het voorstel worden de gebouwen gepositioneerd als “mal” voor de buitenruimte en ontstaat plekjes voor bewoners en bezoekers. Het park rond de school en de appartementen ten zuiden van het studiegebied vervolledigen het nieuwe Braempark.

Het nieuwe Braempark rijkt vanaf de ‘s Herenbaan in het noorden tot aan Kruiskenslei in het zuiden. In het park is de school ingepakt evenals het kantoor van de SHM en het voetbalveldje. Oost-west verbindingen richting de Kruiskenslei in het westen en over de Antwerpsestraat en de A12 worden ruim meegenomen in het ontwerp voor de openbare ruimte. Op die manier is het park voor iedereen een fijne plek om te wandelen, spelen en ontmoeten.

 

Mobiliteit en parkeren

In de huidige situatie wordt het openbaar domein gedomineerd door het “overmaatse” parkeerterrein centraal in het blok. In de nieuwe situatie zorgt Woonwerk Architecten ervoor dat het groene Braempark het beeld bepaalt. Parkeren wordt zorgvuldig ingepast voor bewoners en bezoekers op de juiste plek, collectief maar dichtbij de woning. De infrastructuur voor de auto bestaat uit minimale verharding die tevens de randen van het park definieert. Op die manier is de auto in het toekomstige openbaar domein steeds te gast.

Aan de oostkant wordt het parkeren voorzien op een manier dat ook de woningen aan de Antwerpsestraat mogelijks gebruik kunnen maken van die toegang. Dan kunnen de tuinen van die woningen onthard worden.

 

Integrale duurzaamheid

Het Braempark heeft straks een maat en schaal die het een betekenis kan spelen op een grotere schaal. Zachte verbindingen met het stadspark en de groene rand tussen de wijk en het bedrijventerrein kunnen gerealiseerd worden. Vanuit het Braempark is het 5 minuten lopen tot aan het stadspark via de Kerslaarlaan. In deze structuur is ruimte voor fauna en flora die de biodiversiteit van het geheel ten goede komt.

In het stedenbouwkundig plan is voldoende ruimte gereserveerd, zowel in het openbaar domein als op de private kavels, om ruimte voor water, groen en biodiversiteit op te nemen. De ruimtevraag van de verschillende aspecten van duurzaamheid zijn op deze schaal ingepast zodat dat op een kwalitatieve en natuurlijke manier kan worden gerealiseerd. Kortom, alle aspecten van de leefomgeving werden door het ontwerpteam heroverwogen en eigentijdse ideeën over wonen en het publieke domein worden in het project ingepast.

Bron: Woonwerk Architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners