Comfortabel en hedendaags wonen tussen Rupel en bos (Woonwerk Architecten)

Het Belgisch-Nederlandse ontwerpbureau Woonwerk Architecten won de eerste prijs met hun ontwerp voor de architectuurwedstrijd 'Rumst Populierenlaan'. SHM Goed Wonen Rupelstreek wil een hedendaags woonproject realiseren door bestaande appartementen te vervangen door hedendaagse comfortabele woningen. In het winnende voorstel wordt door de inpassing van nieuwe woningen een plek gecreëerd met een eigen karakter ingebed in de omgeving. Het nieuwe woonmilieu moet bijdragen aan de ontwikkeling van een kwalitatieve en actieve openbare ruimte.

De ligging van het woonproject tussen Rupel en bos is uniek, middenin het groen en de prachtige natuur van het Park en Bos van Terhagen. De omgeving wordt gekenmerkt door steenfabrieken die historisch gezien een groot deel van het gebied uitmaakten. Op de projectlocatie staan momenteel twee appartementsgebouwen van 7 verdiepingen. Deze voldoen niet meer aan de moderne comforteisen en er is al besloten ze te slopen. Dat was ook het uitgangspunt van het voorstel van Woonwerk Architecten.

 

Grote kwaliteitsslag

De grondgebonden woningen gelegen in het studiegebied worden (vooralsnog) behouden. In de huidige situatie wordt binnen de contouren van het studiegebied het overgrote deel van de open ruimte wordt gebruikt voor parkeren waardoor veel verharding en gebrek aan bruikbare, kwalitatieve openbare buitenruimte ontstaat. De herinrichting van het terrein zal een grote kwaliteitsslag realiseren, zowel voor de huidige bewoners en buren als voor de openbare ruimte.

In het voorstel van Woonwerk Architecten worden 57 wooneenheden gerealiseerd, opgedeeld in twee woonvelden en worden er verschillende woningtypes voorzien. Er worden 9 grondgebonden eengezinswoningen met 3 slaapkamers en een tuin gerealiseerd. Deze woningen bevinden zich aan de oostkant van het gebied, gelegen tegen de achtertuinen van de buren. Op deze manier geven deze tweelaagse volumes mooi de overgang naar de omgeving vorm. De overige 48 woningen zijn appartementen met één of twee slaapkamers.

 

Zicht op groen of Rupel

Elke woning in voorstel heeft een dubbele oriëntatie en heeft een ruime leefruimte met een ruim terras. Appartementen op de begane grond en woningen hebben een achtertuin en een voortuin die de overgang naar het publieke domein vormgeeft. Alle terrassen van de appartementen kijken uit op het nieuwe openbaar groen of hebben zicht op de Rupel.

In de nieuwe situatie komt er ook ruimte vrij om nieuw kwalitatief publiek groen te realiseren. Hierdoor ontstaan ecologische verbindingen op grotere schaal en wordt een antwoord geboden op hitte stress en wateroverlast. De nieuwe publieke ruimte biedt tevens plek om te spelen en te ontmoeten. Aan de oostkant, ter plaatse van de grondgebonden woningen ontstaat een ietwat intiemer hofje dat ook gekoppeld is aan het bestaande achterpad van de buren.

 

diversiteit en duurzaamheid

De invulling van de bouwvolumes creëert een divers woningaanbod. Door de invulling van de bouwvelden ontstaat een combinatie van appartementen en grondgebonden woningen. Deze diversiteit aan woningtypes resulteert in een diversiteit aan toekomstige bewoners en vergroot mogelijk het sociaal contact.

De nieuwe wijk wordt ook maximaal duurzaam ingericht. Woningen wekken eigen energie op met zonnepanelen en worden verwarmd met een warmtepomp. Hemelwater wordt opgevangen en gebruikt in de woning of infiltreert op eigen terrein en via wadi’s in de publieke ruimte.

Voor alle bewoners wordt bovendien een fietsenberging voorzien. Voor de appartementen gebeurt dit collectief, op een plaats die sneller te bereiken is dan de auto. Voor eengezinswoningen staat de berging in de tuin. De wegen voor trage weggebruikers zijn zoveel mogelijk gescheiden en sluiten aan op bestaande (fiets)routes. Het parkeren wordt binnen de bouwvelden opgelost, deels ondergronds. Bezoekers parkeren in de groene rand aan de begraafplaats.

Bron: Woonwerk Architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners