Brandweerkazerne Elsene

De nieuwe kazerne zal worden opgetrokken naast het oude gebouw aan de Triomflaan, want dit is een uitstekende locatie om het volledige gebied snel te bereiken. Voorpost Delta in Elsene dateert van 1979-1980. De oppervlakte van 800 m2 is ontoereikend en voldoet niet langer aan de behoeften van de brandweerlieden. Een voorbereidend onderzoek heeft al aangetoond dat de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige kazerne zeer beperkt zijn. Voorpost Delta is een zogenaamde “zware” kazerne, wat wil zeggen dat ze minstens beschikt over een autopomp, een autoladder, een voertuig voor kleine interventies en 2 à 3 ziekenwagens. Het gebouw moet eveneens de uitrustingen voor een ploeg van 16 mensen herbergen.

Beliris, de bouwexpert voor Brussel, heeft in juni 2019 het studiebureau belast met het ontwerpen van een infrastructuur die beantwoordt aan de noden van brandweerlieden, aangesteld: ORG-Permanent Modernity