Beliris start met werken aan nieuwe brandweerkazerne in Elsene (ORG Permanent Modernity)

Op de Delta-site in Elsene bouwt Beliris, de bouwexpert voor Brussel, aan de nieuwe brandweerkazerne voor de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH). De nieuwe kazerne zal verrijzen aan de Triomflaan, een ideale locatie om het volledige gebied snel te bereiken. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de behoeften, waardoor een nieuwe kzerne zich opdrong.

De nieuwe brandweerkazerne van Elsene bevindt zich op een perceel aan de Triomflaan en de Roger Lallemandlaan, dichtbij de huidige VOPO Delta (voorpost van de brandweerdienst). De voorpost dateert van 1970 en voldoet niet langer aan de behoeften op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en milieu. Daarnaast is het volume klein en bouwvallig waardoor het ongeschikt is voor renovatie. Het ontwerpteam besloot om het gebouw af te breken en een nieuwe kazerne te bouwen.

monumentale bescheidenheid

De bouwexpert van Brussel stelde in 2019 het bureau ORG Permanent Modernity aan voor de realisatie van het ontwerp op basis van hun coherent, kwaliteitsvol en duurzame voorstel. Het uitgangspunt: monumentale bescheidenheid. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van 2.700 m2 en neemt plaats op een oplopend terrein naast de bestaande brandweerpost in de Triomflaan, in de nabijheid van Campus de la Plaine van de ULB en de VUB. Het nieuwe gebouw is ook een publiek gebaar, waardoor het zichtbaar gemaakt werd. Toch mag de kazerne niet te schreeuwerig overkomen waardoor het ontwerpteam besloot om de sokkel van het gebouw volledig in te werken in het landschap. De natuur omhelst het gebouw als het ware.

Kleine footprint

De footprint van de brandweerkazerne wordt zo klein mogelijk gehouden. In totaal telt het gebouw vijf verdiepingen waarvan één ondergronds. Alle faciliteiten die gestapeld konden worden kregen een plek op één van de vier verdiepingen. De ondergrondse sokkel dient als garage voor vijf brandweer- en vier ziekenwagens, en als kleedruimte en fietsenstalling. Brandweerlieden kunnen parkeren onder een open betonnen luifel met groendak dat als groene buffer dienst doet aan de straatzijde. 

De gemeenschappelijke leefruimtes, slaapkamers, aparte faciliteiten voor vrouwen en sport- en fitnessruimten zijn verdeeld over de overige verdiepingen. Daarnaast krijgt het gebouw ook een oefentoren waar brandweerlui kunnen oefenen op het benaderen van een gebouw met verschillende soorten ramen en balkons.

L-vormig plan

Een L-vormig plan rond de centrale private binnenplaats is een handige oplossing voor de circulatie en benodigde parkeerfaciliteiten. Alle toegangen van gebouw zijn gecentraliseerd op de binnenplaats, dat ook dienst doet als verzamelplein, oefenplein en sportplein. Ook tijd speelt een belangrijke rol bij een oproep. Daarom besliste de architect om de belangrijkste verblijfruimtes te groeperen rond de centrale kern, om onnodige af te leggen afstanden te vermijden. Met behulp van glijpalen verzekert het gebouw de snelste weg naar de garages en dienstvoertuigen.

Integratie van duurzaamheid

Het ontwerpteam integreerde de kazerne op coherente wijze in de omgeving door gebruik te maken van eenzelfde groene kleur als de nabijgelegen universiteitsgebouwen. Daarnaast wordt ook duurzaamheid geïntegreerd in het ontwerp. Zonnepanelen, een warmtepomp, groendaken en inheemse en onderhoudsvriendelijke beplanting zullen hun intrek nemen. Ook grijs- en regenwater kan hergebruikt worden en het waswater van de brandweerwagens zal eerst gefilterd worden voordat het in de riool terechtkomt.

Bron: Beliris
Deel dit artikel:
Onze partners