Nieuwe brandweerkazerne Brugge wordt landmark voor de stad en aangename werkomgeving voor brandweerpersoneel (dbv architecten & B2Ai)

dbv architecten heeft in samenwerking met B2Ai architects, ontwikkelaar Caaap en Artes Projects de wedstrijd gewonnen voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne voor hulpverleningszone 1 in Brugge. De nieuwe brandweerkazerne voor Brugge betekent meer dan een opeenstapeling van stenen, beton, glas en andere materialen. Op deze zichtbare locatie bij het binnenrijden van Brugge via de Bevrijdingslaan, hoort een brandweerkazerne die een culturele rol speelt, maar ook architecturaal volledig klopt met de visie van de stad Brugge. Als symbool van veiligheid van de stad en haar hinterland helpt de brandweerkazerne immers mee aan de identiteit van de stad.

Van een brandweerkazerne wordt in eerste instantie verwacht dat ze uiterst functioneel is. Het uitgangspunt van het ontwerp is dan ook de operationele flow, zodat de brandweer snel en efficiënt kan uitrukken. Concreet vertaalt zich dit naar een Z-vormige inplanting van de plint van het gebouw, waar alle operationele functies in ondergebracht zijn. De doordachte inplanting laat het ontwerpteam toe twee pleinen te creëren die voor diverse doeleinden ingezet kunnen worden, voor enerzijds het veilig toekomen op de site voor personeel en bezoekers, alsook voor het uitvoeren van brandoefeningen.

Hoofdvolume met zeven bouwlagen

De interventievoertuigen worden op het gelijkvloers georganiseerd, naast de diverse logistieke functies. Op de eerste verdieping wordt het verblijf van brandweerpersoneel in dienst gevestigd, met voornamelijk rustruimtes, sanitair en vestiaires. De vlotte verbinding tussen deze verdiepingen is uiterst cruciaal voor het goed functioneren van de brandweerkazerne. Een gedeelte van de plint wordt onderkelderd en ingevuld met ondergrondse parkeergarage voor personeel en diverse polyvalente ruimtes voor sportieve activiteiten en opleidingen van brandweerpersoneel.

Het hoofdvolume ontplooit zich centraal op de site, bovenop de plint met operationele functies. Het gebouw telt zeven bouwlagen bovengronds en één ondergronds. Op de tweede verdieping wordt het dagverblijf voor personeel in dienst georganiseerd, met o.a. een leefkeuken, eetruimte, enkele burelen en dispatchingruimte, waar de oproepen voor de brandweer binnenkomen. Op deze verdieping bevindt zich eveneens een kantine om bezoek te ontvangen.

Aangename werkomgeving

De tweede verdieping grenst aan twee rijkelijk met groen ingerichte daktuinen die zorgen voor aangename buitenruimtes voor zowel personeel als bezoekers. De derde verdieping wordt ingericht met aanvullende functies voor het verblijf, een fitnessruimte voor personeel op dienst en een crisisruimte die bij stroompanne operationeel blijft, samen met de dispatchingruimte op de tweede verdieping.

De vierde tot en met de zesde verdieping worden ingezet als kantoorruimtes voor administratief personeel, met een grote diversiteit aan kantoren, die flexibel ingericht kunnen worden. Ook voor administratief personeel wordt ingezet op een aangename werkomgeving, door ruimtelijke ontmoetingsplekken te creëren die verweven zijn met de burelen. Op deze verdiepingen worden ook grote, opdeelbare vergaderlokalen voorzien voor bijeenkomsten of andere activiteiten met externen.

Landmark voor Brugge

De brandweerkazerne vervult naast haar functionele verplichtingen ook haar taak als landmark voor Brugge. Hier spelen haar materialiteit en volumetrie een belangrijke rol. De hoogte en verhoudingen van het hoofdgebouw bepalen haar elegante, dynamische karakter en maken dat de kazerne meteen in het oog springt bij het binnenrijden van Brugge.

De materialiteit versterkt het robuuste, maar toch verfijnde karakter van het gebouw. De keuze voor industriële betonpanelen in terracotta kleur voor de plint geven het gebouw op hoogte van het gelijkvloers een stootvastheid die toepasselijk is voor de activiteiten die zullen plaatsvinden rondom het gebouw.

Interieur met huiselijke materialen

Voor het hoofdvolume wordt een grid van vinnen in architectonisch beton met dezelfde kleur als de plint gebruikt, waardoor het volume een hogere graad van detaillering en verfijning krijgt dan de plint. Voor de materialen van het interieur van de plint worden voornamelijk vloeren in polybeton en wanden in zichtbare betonsteen toegepast, om een robuust kader te creëren voor de logistieke en operationele activiteiten die hier plaatsvinden.

Het interieur van het hoofdvolume wordt aangekleed met huiselijke materialen, tegel- en tapijtvloeren, zachte plafondafwerking, lichte scheidingswanden in gipskarton, vast en los meubilair in warme en zachte materialen, om een werk- en leefruimte te creëren met een hoge verblijfswaarde. Zo creëren de architecten een aangename werkomgeving voor het voltallige brandweerpersoneel.

Bron: dbv architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners