Campus Bijloke

Het voormalig universitair ziekenhuis (architect Pauli) en de onderzoekslaboratoria aan de Pasteurlaan (architect Cloquet) zijn beide beschermd als monument. Na een stedenbouwkundige analyse en een globaal masterplan voor de site, bleek duidelijk een behoefte aan het herstructureren van het binnengebied tussen de Pauli- en de Cloquetgebouwen.

De bestaande bebouwing werd onderworpen aan een bouwtechnisch, bouwfysisch en pathologisch onderzoek. Dit onderzoek, samen met het masterplan, resulteerde in een architectuurproject waarbij enerzijds het beschermde monument werd gerestaureerd en anderzijds met een hedendaagse architectuur een nieuwe impuls werd gegeven aan de site.