Kunstenacademie nieuwe mijlpaal voor Gentse Bijloke-site

Onlangs nam de Academie voor Schone Kunsten van Hogeschool Gent zijn intrek op de Bijloke-site in Gent. Het ontwerpteam ABSCIS – Provoost – Boydens kwam op de proppen met een renovatie- en nieuwbouwproject dat resulteert in een opwaardering van deze historische site waarbij de waardevolle gebouwen beter tot hun recht komen en waarbij er meer transparantie en toegankelijkheid gecreëerd wordt op de site.
Onlangs nam de Academie voor Schone Kunsten van Hogeschool Gent zijn intrek op de Bijloke-site in Gent. Het ontwerpteam ABSCIS – Provoost – Boydens kwam op de proppen met een renovatie- en nieuwbouwproject dat resulteert in een opwaardering van deze historische site waarbij de waardevolle gebouwen beter tot hun recht komen en waarbij er meer transparantie en toegankelijkheid gecreëerd wordt op de site.

Opdrachtgever van dit project was de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten of het departement KASK van de Hogeschool Gent die met plaatsgebrek te kampen had en daarom zijn intrek wilde nemen op de Gentse Bijloke. Om dit te concretiseren werd de bestaande bebouwing onderworpen aan een bouwtechnisch, bouwfysisch en pathologisch onderzoek. Omdat het een waardevolle historische site betreft, werd dit streng opgevolgd door Onroerend Erfgoed. Het voormalig ziekenhuis in de Jozef Kluyskensstraat van architect Adolphe Pauli en de onderzoekslaboratoria in de Louis Pasteurlaan van architect Louis Cloquet zijn immers beschermd als monument. 
Herstructurering

Voor het ontwerpteam dat bestond uit ABSCIS Architecten en de studiebureaus Provoost en Boydens, was er op de site vooral nood aan een herstructurering van het binnengebied tussen de Pauli en de Cloquetgebouwen. Dit resulteerde in een architectuurproject waarbij enerzijds het beschermde monument gerestaureerd werd en waarbij anderzijds met een hedendaagse vormgeving een nieuwe impuls gegeven werd aan de site. Dit leidde tot meer transparantie en toegankelijkheid van de site. Muren en niveauverschillen sloten immers de campus te zeer af van de rest van de stad.


    


Door een aantal gebouwen te slopen, komen de kwaliteiten van de oorspronkelijke gebouwen weer beter tot hun recht en werden de circulatieassen van de eerste ontwerpen hersteld of voltooid. Wandeltracés van de ene deelsite naar de andere zorgen ervoor dat de tuinen en gebouwen sterker op elkaar betrokken worden.

Behalve de gerestaureerde Cloquetgebouwen, vormt de nieuwbouw met zicht op de geklasseerde kloostertuin een belangrijke eyecatcher van dit project. Deze nieuwbouw is opgevat als een repetitieve reeks van transparante, glazen volumes langs twee haakse circulatieassen die een hedendaagse laag toevoegen aan deze historisch gegroeide site.

Na onder meer het nieuwe stadsmuseum STAM en de nieuwe studio van Les Ballets C de la B andermaal een opmerkelijk architectuurproject dat een belangrijke bijdrage levert voor de opwaardering van deze historische site.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners