CAW De Kempen (Turnhout)

Een nieuwe campus in het hart van de stad Turnhout waar het CAW en het OCMW samen zullen zetelen. Tussen het station en de Grote Markt.