Architects In Motion bouwt nieuwe campus CAW De Kempen in Turnhout

Architects in Motion werd, na een architectuurwedstrijd, aangesteld als ontwerper voor de nieuwe Welzijnscampus ‘Dr. Constant Janssen’ in Turnhout.

Het idee om de welzijnsdiensten van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen en de sociale dienst van het OCMW van Turnhout samen te brengen op één campus is ontstaan in 2011. Door de krachten te bundelen zal de dienstverlening worden geoptimaliseerd.

De site is gelegen in het centrum van Turnhout, tussen het station NMBS en de Grote Markt en ligt tevens op de as tussen de toekomstige stationsontwikkeling SLIM en de campus van het cultuurhuis de Warande.

Het ontwerp houdt rekening met de toekomstige ontwikkeling en doorwaadbaarheid van het nog niet ontsloten achtergelegen binnengebied zodat het huidige project een aanzet is tot de opwaardering van een volledig bouwblok, waar ruimte ontstaat voor binnenstedelijk wonen, autoluwe buurtpleinen en groen.

Het ontwerpproces is gestart vanuit een duurzaam analysemodel, rekening houdend met diverse klimaatfactoren (zon, schaduw, wind, regen, … ) en de optimale schikking van functies en gebruikspatronen. Zo werd er gekeken naar energiebehoeften van verschillende gebruikers van het gebouw om aldus de optimale schikking en oriëntatie van gebouwendelen te bekomen en bij het ontwerp reeds een zuinig energieverbruik mogelijk te maken.

De gebruiker staat centraal in het ontwerp, aldus Architects In Motion. Het bureau heeft geprobeerd om in het ontwerp aandacht te bieden aan de creatie van een optimale werkomgeiving, een plek waar graag en comfortabel gewerkt kan worden. Hierbij werd ook bewust gekozen voor het gebruik van sobere en duurzame materialen.

In het gebouw zullen op termijn 100 medewerkers van CAW De Kempen samenwerken met ongeveer 65 medewerkers van het OCMW van Turnhout, bijgestaan door een 70-tal vrijwilligers. De naam van de Welzijnscampus- ‘Dr. Constant Janssen’ -  verwijst naar de vader van Dr. Paul Janssen, stichter en bezieler van Janssen Pharmaceutica in Beerse.

Het ontwerpteam van AIM is samengesteld als volgt:

  • Architectuur, interior design en algemene coördinatie:
  • Architecten Bart Janssens en Luc Vanhout – Architects in Motion, Turnhout
  • Service Design: Pars Pro Toto uit Gent
  • Studie bijzondere technieken en duurzaam bouwen: Cenergie uit Berchem
  • Studie stabiliteit: Studiebureau Van hoorickx uit Turnhout
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners