Ceci n’est pas (qu’) une caserne

Een brandweerkazerne is een plaats van nood. Ze wordt vooral gevormd door de vele stromen die er doorheen gaan: mensen, voertuigen, goederen, uitrusting,... Tijd vormt hier een belangrijke ontwerpparameter. Maar een brandweerkazerne is ook een bewoonde plek, een gebouw waar mannen en vrouwen wonen, werken, eten, leren, oefenen of slapen.

Het ontwerp belichaamt deze twee werelden die wij de Tempel en het Dorp noemen. De interventietempel vormt de basis van het gebouw waar de garage en de technische zones zijn geplaatst. Zij ondersteunen een snel vertrek en een vlotte aankomst. Op de hogere niveaus daarentegen fungeert het Dorp als tegenpool van de techniciteit van de begane grond. Hier bevindt zich het woongedeelte van de brandweerkazerne, waar de brandweermannen en -vrouwen in alle sereniteit de noodtoestand kunnen afwachten. Het Dorp en de Tempel zijn verbonden via een reeks kernen, de wachtposten. Zij zorgen voor een snelle route naar de vertrekzone op elk moment en vanaf elke plaats.

Het project reikt van de kanaalzone tot de drukke omgeving van de Bergensesteenweg. De interventietempel is gearticuleerd langs verschillende buitenruimtes: het vertrekportaal, de centrale binnenplaats en de aankomstzone. Het dorp reageert op de heterogene morfologie van de naburige gebouwen. Last but not least: in het dorp is een sportcentrum geïntegreerd dat wordt gedeeld met de buurt. Met zijn iconische ingang vanaf de kanaalzijde geeft het een publiek gezicht aan de anders zo afstandelijke wereld van de brandweerkazerne.