&bogdan wint ontwerpwedstrijd voor brandweerkazerne in Anderlecht

In opdracht van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ontwerpt &bogdan tussen het Brussels Kanaal en de Bergensesteenweg een brandweerkazerne met garages, leefruimtes voor de brandweerlieden en een sportinfrastructuur die ook voor de buurt toegankelijk zal zijn. Voor dit project werkt &bogdan samen met BAS, RCR studiebureau, iVec, Venac, studiov2 en BTV Control.

Brussel is een stad met vele gezichten. Anderlecht omarmt die diversiteit: zowel de grote sociaal-culturele verscheidenheid, als de gevarieerdheid van het stedelijk weefsel waar huisvesting en industrie naast elkaar bestaan. Die filosofie vertaalt &bogdan naar de brandweerkazerne. Het team ontwerpt een brandweergebouw met een dorp op het dak van de interventietempel en een sporthal die met de buurt gedeeld wordt. De sheddaken en de overspanning van de sporthal symboliseren de affiniteit met de industriële structuren uit de buurt.

 

Interventietempel, dorp en wachtposten

In een brandweerkazerne zijn tijd en beweging belangrijk: het op tijd uitrukken van de brandweer, de brandweeroefeningen, professionele, maar ook recreatieve bewegingen… Maar een brandweerkazerne is ook een plaats waar mannen en vrouwen wonen, werken, eten, studeren, slapen, en wachten op het volgende alarm...

"De brandweerkazerne is een interventietempel waar tijd en beweging in dienst staan van de urgentie. Bovenop deze interventietempel ontwikkelt zich een dorp waar huiselijkheid en rust heersen. De wachtposten verbinden deze verschillende werelden. Het is een geoliede machine op menselijke schaal"
- Emilie Bechet, projectarchitect &bogdan -

 

Het ontwerpteam vertaalt dit naar een architectuur met drie protagonisten: de interventietempel, het dorp en de wachtposten. De interventietempel bevat de garages en de technische zones. Ze ondersteunen een snel vertrek en een vlotte terugkeer van de brandweerwagens. Efficiëntie staat er voorop. Het dorp erbovenop is de thuisbasis van de brandweermannen en -vrouwen. De dynamiek is er heel verschillend. De menselijke maat heeft er de bovenhand. De interventietempel en het dorp zijn verbonden door de wachtposten, die, waar je je ook bevindt in het gebouw, zorgen voor een snelle route naar de vertrekzone, onmisbaar voor een brandweerkazerne. Door de interventietempel en het dorp echter van elkaar te scheiden, creëer je rust voor de 'bewoners’.

 

Solide sokkel voor interventietempel, lichter leefgebied voor dorp

Het geheel heeft een dubbele structuur. Corresponderend met de aard van de activiteiten die er plaatsvinden, is de interventietempel opgetrokken uit de ruwere materialen beton en baksteen. De bovenliggende structuur met het dorp is volledig in houtskeletbouw opgetrokken. De keuze voor deze structuur maakt grotere overspanningen mogelijk in de interventietempel en genereert een heel grote vrijheid in het dorp. Het laat ook een grote flexibiliteit toe voor de toekomst.

 

Sporten voor en met de buurt  

Rechtstreeks toegankelijk via een aparte ingang voor de omwonenden, bevindt zich op de verdiepingen het sportcomplex met een ontspanningsruimte, twee zalen voor de zachtere sporten en de gevechtssporten, en een grote omnisporthal met zenitaal licht. De omnisporthal zal zowel door de brandweerlui als door de omwonenden gebruikt worden. Zo genieten die laatste van de faciliteiten van de brandweerkazerne, maar zonder toegang te hebben tot de zones die uitsluitend zijn voorbehouden voor de brandweer zelf.

Het volume en de karakteristieke daken ten slotte weerspiegelen de industriële gebouwen uit de omgeving. Samen met de wachtposten geven ze het sportcentrum een eigen identiteit langs het kanaal.

Bron: &bogdan

Deel dit artikel:

Onze partners