CityGate I - Grondels

CityGate I is een grootschalig vernieuwbouwproject tussen de Dokter Kubornstraat, de Tweestationsstraat en de Goederenstraat in Anderlecht. Het omvat drie huizenblokdelen die vernoemd zijn naar de omliggende straten: Kuborn, Goederen en Grondels.

In Grondels, het derde huizenblok van CityGate I, op de hoek van de Grondelsstraat met de Prévinairestraat, komen 35 geconventioneerde woningen en een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (GWGC) van ongeveer 1.500 m². Dit programma is een knap staaltje samenwerking tussen citydev.brussels, Solidarimmo en Dokters van de Wereld, dat EFRO-subsidies ontving voor de bouw van het medische gedeelte van het project. Het GWGC moet onder meer de welzijns- en gezondheidszorg in de Brusselse probleemwijken verbeteren, en zal worden beheerd door Wijkgezondheidscentrum Medikuregem.

De architecturale bijzonderheid zit hem in de hoefijzervorm van het gebouw. Die sluit harmonieus aan op het toekomstige Grondelsplein. Bovendien kan dankzij die vorm de binnenkant van het huizenblok zo worden ingericht dat de privacy van de bewoners wordt gevrijwaard en ze geen hinder van de nabije spoorlijn ondervinden.