Een hoefijzervorm als antwoord op complexe hoofdstedelijke context (BAEB)

In het bijzijn van minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Rudi Vervoort werd deze week in Anderlecht CityGate I - Grondels ingehuldigd. Het project maakt deel uit van het grootschalige CityGate-programma van citydev.brussels, dat de Biestebroekwijk ingrijpend zal veranderen over meer dan 130.000 m². Dankzij de bouw van sociale en koopwoningen en de ontwikkeling van voorzieningen, economische activiteiten en openbare ruimten zal de wijk uitgroeien tot de spil tussen de Kuregemwijk, het Zuidstation en de toekomstige projecten aan het kanaal. Een multidisciplinair team, met BAEB als architectenbureau, stond in voor het ontwerp en de bouw van CityGate I. Dé architecturale troef van het gebouw? De hoefijzervorm. Die zorgt ervoor dat de bewoners aan de binnenkant van het huizenblok de nodige privacy hebben en geen hinder ondervinden van de nabije spoorlijn.

Het project CityGate I - Grondels is het resultaat van een primeursamenwerking tussen citydev.brussels en Solidarimmo, die allebei bouwheer zijn, en Dokters van de Wereld België. Naast 35 geconventioneerde woningen, omvat het project ook het eerste bicommunautair geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (GWGC) waarvoor wijkgezondheidscentrum Medikuregem het zorgaanbod invult. Het GWGC moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek waar eerstelijnszorgverstrekkers, sociale dienstverleners en buurtbewoners zullen samenwerken. Bedoeling is om vanuit een gedeelde visie interdisciplinaire diensten en activiteiten aan te bieden, en het zorgaanbod voortdurend af te stemmen op de behoeften in de wijk.

"CityGate I - Grondels slaat een brug tussen de oude en de nieuwe Biestebroekwijk. Het hele project, maar vooral het geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum, spelen zeker en vast in op een behoefte in deze wijk en zullen dus erg positief bijdragen tot haar heropleving."
- Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels -

 

Groene ruimten op het dak

Het gebouw van CityGate I - Grondels is passief en de bewoners kunnen gebruikmaken van 8 serres en groene ruimten op het dak. Dankzij de uitstekende isolatie en de zonnepanelen verbruikt het project weinig energie. Zo is er voor de verwarming geen gas nodig en stapt het project dus volledig af van fossiele brandstoffen.

"Grondels illustreert perfect de prioriteiten van mijn beleid voor de stad en een solidaire, duurzame territoriale ontwikkeling. We willen namelijk dat mensen gemakkelijker een eigen woning kunnen kopen in het Brussels Gewest – daarvoor is en blijft woningen bouwen één van de oplossingen. Dit project maakt bovendien nog eens duidelijk dat je geconventioneerde woningen kan bouwen die aan hoge eisen voldoen."
- Rudi Vervoort, Brussels minister-president -

 

Hoefijzervorm als antwoord op complexe stedelijke vraagstukken

Na analyse van de stedelijke context, de moeilijkheden, maar ook de toekomst van de wijk, is het ontwerpteam van BAEB aan de slag gegaan met de volumes. De grote uitdaging bestond erin om de benodigde oppervlakte in te planten in overeenstemming met het programma, de eisen en de beperkingen van het terrein, maar er tegelijkertijd over te waken dat het project een eigen karakter kreeg.

Het antwoord op het toekomstige plein gevormd door de algemene lay-out van het hele CityGate I project is het resultaat van heel wat atelierwerk binnen het bureau. Na tal van verschillende lay-outs, die werden getekend, beargumenteerd en geanalyseerd, koos BAEB uiteindelijk voor een hoefijzerachtige indeling als best mogelijke antwoord op de complexe vraagstelling. Het sterke karakter van zijn vorm, passend bij zijn positie op het plein, is in dialoog met de oudere gebouwen en door zijn horizontaliteit ook met de aanpalende toren.

De geslotenheid van het volume werpt een dam op tegen de overlast van de trein. Rond een ‘binneneiland’ ontvouwt zich een verdeling van flats, die ook ruimte laat voor het toekomstige gezondheidscentrum en voorziet in gemeenschappelijke ruimten zowel binnen de blokken als op het dak. De keuze voor deze indeling maakt één enkele ingang voor de flats mogelijk en een verdeling door gangen om sociale ontmoeting te bevorderen. De begane grond voor het gezondheidscentrum is het enige element dat opvalt in dit volume om de ingang en de cafetaria van deze nieuwe openbare voorziening te markeren.

 

Flexibiliteit van de flats

In overeenstemming met het wedstrijdbestek is elk appartement zo ontworpen dat het gemakkelijk kan worden aangepast voor personen met beperkte mobiliteit. Een paar kleine ingrepen in het interieur, zoals de demontage van een eenvoudige scheidingswand, volstaan om de flat om te vormen. Deze keuze voor aanpasbare woningen is volledig in overeenstemming met de duurzaamheidsambitie. Ze voorzien immers in de huidige behoeften van de bewoners zonder eventuele toekomstige behoeften in de weg te staan.

Bron: citydev.brussels & BAEB
Deel dit artikel:
Onze partners