De Bloesems

DENC!-STUDIO, De Architecten NV en Studio Basta wonen begin 2021 de ontwerpwedstrijd voor het woonproject De Bloesems in de Frans Cretenlaan in Schelle, samen met projectontwikkelaar IMMPACT. Het ontwerp zoekt meerwaarde in collectiviteit, die verder gaat dan de regulier gedeelde tuin en afvalbergingen, technische ruimtes of fietsenstallingen. Een gemeenschapsruimte wordt gepositioneerd op een goed zichtbare, vlot identificeerbare, toegankelijke en gastvrije plek, op de hoek, in de overgang tussen openbaar domein en collectief groen. Aldaar toont deze ruimte zich als het gezicht van het nieuwe wonen. Ook werd de gebouwde footprint geminimaliseerd ten voordele van meer collectief groen.