Depot Rato

In de loodsen van de voormalige Rateaufabriek in Muizen werd afgelopen jaar druk gebouwd aan Depot Rato, een gloednieuwe kwalitatieve bewaarplaats voor de erfgoedcollecties uit Mechelen de regio. Vanaf dit najaar zullen o.a. de collecties van Museum Hof van Busleyden, het stadsarchief en de bibliotheek er worden ondergebracht. Het gaat om duizenden kunstwerken, archeologische vondsten, historische voorwerpen en de vele boeken die de stad rijk is. Museum Hof van Busleyden draagt de verantwoordelijkheid voor het depot en coördineert de toekomstige werking en openstelling ervan.