Stramien

Stramien
Stramien
Stramien
Stramien
Stramien
logo Stramien

Stramien

Mechelsesteenweg 271

bus 5

2018 Antwerpen

België

+32 3 248 54 02

info@stramien.be

stramien.be

Stramien cv is een interdisciplinair ontwerpbureau, actief op het terrein van architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur & ontwerp van publieke ruimte. De integratie van deze disciplines is onze sterkste drijfveer.

Stramien werkt aan architectuur- en ruimteprojecten die het onderling contact tussen mensen stimuleren en aanleiding geven tot het evenwichtig delen en gebruiken van de ruimte. We zijn een zelfsturende en coöperatieve organisatie en zetten onze expertise graag in voor de gemeenschap waarin we werken.

Ruimte is een schaars en complex goed. Stramien wil voorrang geven aan een samenleving waarin ruimte delen en medegebruik meer waarde creëert dan ruimte-inname. In die schaarse ruimte bouwt Stramien genuanceerd en steeds op de juiste manier. We zoeken waar nodig naar alternatieven en toetsen vooraf de impact van onze projecten aan de hand van strenge criteria en toekomstgerichte ideeën. We hebben aandacht voor de ruimere omgeving, de buurt en de draagkracht van de plek: geen warme school zonder heldere visie op haar pedagogisch project, geen nieuwe wijk zonder een gezonde mobiliteit en ruimte voor harmonisch samenleven, geen wereldhaven zonder waterbusvervoer…

Het resultaat is een caleidoscoop aan projecten die ruimtelijk en vooral maatschappelijk relevant zijn en onze opdrachtgevers en de eindgebruikers tevreden stellen.

[Lees meer] [Lees minder]