Hotel, kantoor en intermodaal knooppunt Airport Business District

Het Airport Business District op Brussels Airpot wordt uitgebreid met een hotel, een hoogwaardig kantoorgebouw en een intermodaal knooppunt waar de verschillende vervoersstromen worden samengebracht. Een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is optimale functionaliteit en beleving, met veiligheid en duurzaamheid voorop.