Sint-Franciscuscollege na 14 jaar wachten weldra op één campus

Het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder is een school met twee campussen. De huidige verdeling heeft tot gevolg dat er een sterke en zwakke campus ontstaat in de perceptie van leerlingen en ouders. Dat is een nefast en integratie belemmerend systeem waardoor de vereniging tot één campus zicht opdringt. Het Antwerpse Stramien maakte het ontwerp.

 

Als school in een ex-mijngemeente kent het Sint-Franciscuscollege voor een kwart leerlingen van allochtone origine. Door de huidige verdeling bemerkt de school dat in het derde tot en met het zesde jaar op campus Berkenbos, met de middenschool en het ASO, weinig jongeren van allochtone origine zitten (± 10%) en op campus Heusden, met het TSO en BSO verhoudingsgewijs te veel (± 35%).  Dit komt de integratie natuurlijk niet ten goede. Door de bouwplannen in het kader van de DBFM-formule kunnen alle leerlingen verenigd worden en zijn de problemen van oriëntatie en perceptie, spreiding van allochtonen en pendelen van leerkrachten opgelost.

14 jaar wachten

De huidige verdeling over de campussen is gebaseerd op infrastructurele mogelijkheden en biedt op pedagogisch en sociaal vlak heel wat nadelen. Al sinds de fusie van 2000 waarin het Heilig-Hartcollege en de Sint-Jozefschool waaruit het Sint-Fransicuscollege voortkwam is het doel alle leerlingen en onderwijsvormen te verenigen op één campus.

Het project van 9.771 m² wordt nu verwezenlijkt in de Minderbroederstraat en omvat drie grote ingrepen: een nieuwbouw op de plaats van de huidige filmzaal, de renovatie en uitbreiding van het klooster van de pater Minderbroeders en een nieuwe sporthal en de renovatie van de oude turnzaal en de kapel. De nieuwbouw zal onder andere een grootkeuken herbergen met alle voorzieningen en een restaurant, een theaterzaal voor 300 personen en leskeukens met een didactisch restaurant en bijhorende leslokalen. In de klassenblok bevinden zich de 32 stamlokalen van de Middenschool en enkele multifunctionele lokalen.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners