Woonproject 'Groen Zuid' Hoboken

Grootschalige wijkontwikkkeling, waarbij de bestaande wijk wordt afgewerkt met nieuwe bebouwing die een groene woonenclave zal omarmen. In het totaal omvat het project 600 betaalbare wooneenheden in een sociale mix. Open bouwblokken opgebouwd uit parallelle bouwlinten met afwisselend grondgebonden en meergezinswoningen in een groene setting. De noord-zuid fietsroute wordt begeleid door koptorens aan de rand van het nieuwe park. Drie wooneilanden rond gemeenschappelijke binnenhoven. De aanleg van een buurtpark is deel van het project.