Grote woonprojecten vergroten en verfraaien Hoboken

Hoboken sleept misschien een ietwat grauw etiket met zich mee, maar twee grote woonprojecten zullen daar allicht verandering in brengen. Projectontwikkelaars vormen Hobookse industriële sites om tot woongebieden en parken. Wij zoomen in op de projecten “Groen Zuid” van architectenbureau Crepain Binst en “Vogelnest”, een residentie door het Antwerpse architectenbureau Poponcini-Lootens.
Hoboken sleept misschien een ietwat grauw etiket met zich mee, maar twee grote woonprojecten zullen daar allicht verandering in brengen. Projectontwikkelaars vormen Hobookse industriële sites om tot woongebieden en parken. Wij zoomen in op de projecten “Groen Zuid” van architectenbureau Crepain Binst en “Vogelnest”, een residentie door het Antwerpse architectenbureau Poponcini-Lootens


1. “Groen Zuid” van architectenbureau Crepain-Binst i.s.m. projectontwikkelaar Cores

Het belangrijkste project dat op stapel staat, is “Groen Zuid” dat wordt gerealiseerd op de voormalige terreinen van Alcatel en Scanfil, tussen de Louisalei, de Berkenrodelei en de Hertoglei. De plannen dateren al van 2007 en zitten nu in de uitvoeringsfase. In 2013 start projectontwikkelaar Cores met de bouw en de verkoop. Cores, architectenbureau Crepain Binst, de stadsbouwmeester en AG Stadsplanning werkten samen aan deze grootschalige wijkontwikkkeling. De groene ruimte tussen spoorweg en wijk wordt heringericht als buurtpark en afgezoomd met drie parktorens van het Zorgbedrijf, met seniorenflats boven een dienstencentrum en een kindercrèche. Vanuit het park infiltreren 7 groene vingers de nieuwe woonwijk.De grote woonprojecten moeten plaats bieden voor meer dan 5000 nieuwe inwoners voor Hoboken.


Campagnenaam Groen Zuid 

De campagnenaam Groen Zuid verraadt al dat bij dit project een flinke dosis aandacht werd gereserveerd voor de aanleg van parken en de inbedding in de natuurlijke omgeving. Vooreerst slaat “groen” op het 3 hectaren grote buurtpark dat Cores en architectenbureau Stramien zullen aanleggen rond de gebouwen. In het park wordt de voormalige sporthal van Alcatel, Extra Time, de centrale ontmoetingsplek. Daarnaast verwijst “groen” naar Hoboken Polderen en de lange wandelstrook langs Schelde, die vlakbij is. Groen Zuid wordt als het ware een nieuwe verbinding tussen het centrum van Hoboken, Polderstad en het water. Architectenbureau Stramien werkt mee aan de aanleg van een groot buurtpark.


Veelzijdige woonconcept

De nieuwe woonwijk wordt opgebouwd uit diverse gebouwen van verschillende hoogte en grootte met tussenin ruime woonerven. Groen Zuid mikt op een mix van verschillende types bewoners en voorziet daarom zowel appartementen en serviceflats als sociale woningen en huizen met een tuin. Van de vier categorieen van bewoners, namelijk starters, grotere gezinnen, senioren en medioren, die het project hoopt aan de te trekken, blijken medioren een niet te onderschatten koopgroep. 

“Vooral medioren, mensen tussen 46 en 64, lijken interesse te hebben om hun huis met tuin in te ruilen voor een energievriendelijker, modern appartemtent dat met minder onderhoud vergt”, aldus Jurgen Van Bogaert van Cores.

Naast de woningen en parken krijgen ook het dienstencentrum OCMW en een kinderkribbe een plaats in het project.


2. “Vogelnest” van architectenbureau Poponcini-Lootens i.s.m.  Immpact 

De residentie Vogelnest, een initiatief van projectontwikkelaar Immpact, komt tussen de Schumannlaan en Gandhilaan te liggen, opzij van de Antwerpsesteenweg. De oude loods voor isolatiemateriaal die er nu nog staat, zal plaats ruimen voor een U-vormig gebouw met op de kop een zeven verdiepingen hoge woontoren met daarrond vleugels van twee verdiepingen hoog. De hele residentie wordt opgetrokken in een groen woonerf van 1 hectare. Het Antwerpse architectenbureau Poponcini-Lootens tekende het ontwerp. 

De 58 appartmenten die in een eerste fase werden te koop aangeboden, zijn intussen al uitverkocht. Daarom besloot Immpact de tweede fase vroeger in te zetten. Die fase omvat nog eens 51 appartementen van verschillende grootte. Residentie Vogelnest begroet de eerste bewoners in de zomer van 2013.Het Vogelnest fase 2 komt vervroegd op de markt.


Hoboken als beloftevolle groeimarkt 

Beide projectontwikkelaars Cores en Immpact zien in Hoboken een groeimarkt met gegarandeerd succes. Zo zag Cores zijn eerste realisatie in Hoboken, residentie Odin van M2 Architecten in de Steynstraat, waarvoor de oude Grand Bazar gesloopt werd, op verrassend korte tijd uitverkocht. Immpact wil met Vogelnest een goedkoper alternatief aanbieden, na de succesrijke London Tower aan het Eilandje en De Lichttoren aan Park Spoor Noord.

Daarnaast benadrukken de projectontwikkelaars de interessante ligging van Hoboken: de A12 en E19 richting Brussel liggen vlakbij, er zijn frequente trams naar het stadscentrum van Antwerpen en een kwartiertje rijden langs de kaaien voert je naar het Antwerpse Zuid en de binnenstad.

Ten slotte is ook het verrassend veel groen een troef die Hoboken moet uitspelen. 
“Families kunnen gaan wandelen in het Polderbos, Fort 8 of Park Sorgvliedt”, zegt Martine Vermeulen van Immpact.


Naar een artikel in De Gazet van Antwerpen
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners